Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvartalskapitalisterna och kusinerna från riksdagen

Annons

De senaste åren har skarp kritik riktats från politiskt håll, såväl borgerligt håll som socialistiskt, mot kapitalister med en för snäv tidshorisont. Kortsiktighet bygger sällan långsiktigt starka värden och ibland har det funnits fog för kritiken.
En av de värsta riskerna för en kapitalist är att tillåta tunna balansräkningar, dvs att ha för lite egna pengar. Kapitalister med strategier som bygger på att allt ska gå rätt väg, har ofta en aversion mot att se verkligheten och förnekelsen är det sunda förnuftets största motståndare. Kortsiktighet är aldrig bra för vare sig ägare eller anställda.
Men syftet med det politiska motståndet har sällan varit att skydda de anställda på företagen som kapitalisterna investerar i. Den förväntade vinsten har istället varit att vinna opinionen. Man tror sig vinna röster på att uttrycka sin olust inför kortsiktiga kapitalister.
Motsatsen till kortsiktighet är som bekant långsiktighet. Den stora frånvaron i den politiska debatten av att hylla långsiktigt lönsamma och starka bolag är träffande. Det borde vara en naturlag att de politiska besluten tar sikte på att skapa förutsättningar för att de svenska företagen ska kunna bli långsiktigt lönsamma, inte minst för personalens skull. Den enda reella trygghet, långt bortom diskussionen om utformningen av LAS, är att bolagen tjänar pengar på kort och på lång sikt.
Försiktighetsprincipen innebär att företagen bara kan växa då marginalerna tillåter för att inte riskera företagen och de anställdas jobb. Detta självklara samband tycks inte våra folkvalda vilja se eller begripa. Tesen tycks vara att företagen inte ska tjäna för mycket pengar lång sikt, men det borde vara precis tvärtom eftersom det bara är då som företagen kan växa och anställa fler.
Det enda sättet att skapa en bra jobbpolitik är därför att se till att företagens villkor väsentligt förbättras. För att säkra jobben och se till att de blir fler måste det bli billigare och enklare att anställa. Regeringen har gjort för lite för att fler ska få jobb. En av de få åtgärder är att sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Denna åtgärd ska de rödgröna ta bort om de kommer till makten, de ska istället fördubbla arbetsgivaravgifterna för dem under 26 år. De ska också ta bort rutavdraget och riskerar därmed att sätta tusentals kvinnor, ofta med invandrarbakgrund, i arbetslöshet eller skjuta ut dom på den svarta arbetsmarknaden som de blivit räddade från tack vare rutavdragen.
Kvartalskapitalister är tacksamma hackkycklingar i den politiska debatten. Vi håller med om att kortsiktighet inte ska premieras, men det gäller inte minst de politiska besluten. Det finns en framtid som ligger bortom decimalerna i opinionssiffrorna.

Jessica Löfström
Vd ExpanderaMera AB

Johan Talenti
 Vd Silentium AB

Mer läsning

Annons