Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läraryrket – ett av de allra viktigaste

Annons

För ett land som vill satsa på framtiden är läraryrket ett av det allra viktigaste. Tyvärr har det inte alltid behandlats så och under de senaste tio åren har allt färre sökt sig till lärarutbildningen. På många lärarutbildningar är det idag endast en sökande per plats och de som söker har sämre studieresultat än de som sökte för 20 år sedan.

Regeringen har sedan 2006 genomfört många reformer för att bryta denna utveckling. I höst startar en helt ny lärarutbildning och kravet på lärarlegitimation börjar samtidigt successivt att gälla. Dessutom har skärpta behörighetsregler, tydligare befogenheter för lärarna och den största fortbildningssatsningen någonsin genom lärarlyftet genomförts. Vi tror dock inte att detta räcker, utan mer behövs för att höja lärarnas status. Regeringen tillsatte därför i juni två nya utredningar.

Den ena avser en lektorsreform för att öka lärares utvecklingsmöjligheter och karriärsteg. För 40 år sedan fanns det ungefär en lektor per sjuttio gymnasieelever och i slutet av 1980-talet fanns drygt 1700 lektorer. Idag däremot finns endast ett par hundra lektorer och de flesta börjar närma sig pensionsåldern. Målsättningen med den tillsatta utredningen är att antalet lärare som har doktorerat eller licensierats ska mångdubblas. Dessutom ska utredaren även se över möjligheten att skapa en nivå kallad huvudlärare eller adjunkt. Det är ett problem att det inte är möjligt för lärare att göra karriär i sitt eget yrke, utan duktiga lärares karriärmöjlighet är att bli skolledare och sluta att undervisa. Med lektorstjänster skapas karriärsteg för lärarna och den akademiska kvaliteten för elevernas utbildning förstärks.

Den andra nu tillsatta utredningen handlar om att införa ett lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen. Vad lämplighetsprovet ska bestå i ska utredningen komma fram till, men tanken är att man redan vid antagningen ska upptäcka om någon är uppenbart olämplig att bli lärare. Goda betyg är en förutsättning för att bli en bra lärare, men det finns ett antal mycket viktiga egenskaper som betygen inte visar. Det handlar till exempel om pedagogisk talang och förmåga att uttrycka sig. Båda utredningarna ska presenteras nästa vår.

Folkpartiet och regeringen lägger nu om hela den svenska utbildningspolitiken och skolan genomgår den största reformeringen i modern tid. Vi gör det för att vi vet att utbildning och kunskap är avgörande både för den enskilda individen och för Sveriges tillväxt och välfärd.

Hans Backman (FP)
Riksdagsledamot från Gävleborg

Mer läsning

Annons