Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LAS är inte orsak till ungdomsarbetslösheten

Arbetsgivarorganisationerna har försökt lägga en stor del av skulden för den höga svenska ungdoms- arbetslösheten på LAS. Nya siffror från SCB visar dock att detta är en myt, skriver Erik Mäki, SKTF Gävle.

Annons

Arbetslöshet är den sämsta start en ung människa kan få på det som skulle vara vuxenlivet. Vi har alla ett ansvar i att på bästa sätt se till att unga människor får det stöd som behövs för att så snart som möjligt kunna få ett jobb.

Arbetsgivarorganisationerna har sedan en tid försökt lägga en så stor del av skulden för den höga svenska ungdomsarbetslösheten som möjligt på Lagen om anställningsskydd (LAS) och principen sist-in-först-ut. Nya siffror från SCB visar dock att detta är en myt.

Enligt en ny rapport som SCB gjort på uppdrag av TCO var bara runt 2,5 procent av de arbetslösa 15–24-åringarna år 2008 utan jobb på grund av personal- eller driftsinskränkningar – alltså situationer där turordningsreglerna kan ha kommit till användning.

Statistiken från SCB visar också att de få ung- domar som blivit uppsagda på grund av driftsinskränkningar snabbt hittar nya jobb. Inom fyra veckor var en av fyra åter i arbete och resten följde snabbt efter. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden var mindre än tio veckor.

Ett annat välanvänt argument i debatten om LAS och ungdomsarbetslösheten är att sist-in-först-ut skulle göra det svårt för arbetsgivare att behålla kompetenta unga medarbetare, då dessa har arbetat kortare tid.

I verkligheten är det dock inte bara anställningstid som avgör vem som får behålla jobbet. Ett grundkrav för att behålla jobbet är att man har kompetens för någon av de tjänster som blir kvar. Det ger inte sällan ungdomar, ofta med hög och ny utbildning, en fördel.

Sanningen är att kompetens räknas i väldigt hög grad, och att välutbildade ungdomar när de väl skaffat sig erfarenhet väldigt sällan blir av med jobbet på grund av turordningsreglerna.

I stället är det helt andra faktorer som gör att många unga är utan arbete. Den viktigaste faktorn är bristfällig utbildning. Unga som gått ut gymnasiet utan att uppnå behörighet till högskolan är kraftigt överrepresenterade bland såväl arbetslösa som bland dem som uppbär socialbidrag.

En annan viktig faktor är arbetslivserfarenhet. Runt 40 procent av de arbetslösa ungdomarna har aldrig haft ett arbete. Vill man få ned den höga ungdomsarbetslösheten är det inom dessa områden man måste vidta åtgärder.

Alla som vill bör få en chans att studera och unga erbjudas praktikplatser och subventionerade anställningar.

I stället för att skylla på varandra och på orsaker som inte finns borde vi gemensamt – fack, arbetsgivare, kommuner, staten, skola och högskola, arbetsförmedlingen med flera – ta vårt ansvar och se på vilka sätt vi bäst kan se till att unga människor får den start i vuxenlivet som de är värda. Ungdomsarbetslösheten kan bara bekämpas genom insatser mot dess verkliga orsaker.

Erik Mäki

SKTF Gävle

Mer läsning

Annons