Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läsinlärning och pedagogiskt ledarskap

Annons

Så mycket händer i skolan nu att det är lätt för de ansvariga - politiker, skolledare, lärare, förskollärare med flera - att missa huvuduppgiften: elevernas läsinlärning och läsförmåga.
Så många förändringar är på gång i skolan samtidigt att man kan tappa fotfästet och glömma det självklara - att det är god läsförståelse som lägger grunden till goda resultat i skolan. Nya reformer i all ära, men alla reformer blir slag i luften om man inte inser den viktigaste grundkompetensen.
Svenska ungdomar har försämrade resultat inom flera områden och allvarligast bland dem är läsförståelse. Detta är skolans absolut viktigaste ansvarsområde och även föräldrarna måste involveras i arbetet.
Elever som inte får en grundläggande läsförmåga under skolår 1 måste omedelbart få omfattande hjälp. Lärarna har ansvaret att identifiera vilka elever det är och att sätta in stöd som ger resultat. Alltför ofta slussas elever vidare i tron att det löser sig senare. Det är dessa elever som havererar längre upp i skolåren.
Konsultbolaget McKinsey och Co har presenterat en rapport om framgångsrika skolsystem i hela världen. Sverige hamnar i mitten i kategorin "bra". För att lyfta den svenska skolan krävs enligt rapporten att rektorer ägnar mer tid åt det pedagogiska ledarskapet och får mer makt, tid, resurser och frihet att göra det - utan central detaljstyrning.
Det är nödvändigt att göra en kraftfull satsning och ge skolledarna förutsättningar att leda skolans pedagogiska utveckling och - just det! - att bevaka att alla elever lär sig läsa och skriva på ett bra sätt. För det krävs attraktiva skolledartjänster med goda arbetsvillkor och en rimlig arbetssituation. Idag har skolan för svag ledningsorganisation i förhållande till sitt breda uppdrag. Våra skolor måste få moderna ledningsorganisationer med fler ledare som kan fördela uppgifterna mellan sig.
Lars Flodin
Ordförande Sveriges Skolledarförbund

Mer läsning

Annons