Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt Svenska kyrkan styra sig själv

I ett gemensamt debattinlägg undrar sju Kristdemokrater när Svenska kyrkan och dess medlemmar ska få styra sig själva och upphöra att vara en partipolitisk plattform.

Annons

Debatten om äktenskapslagstiftningen går vidare. Nio biskopar i Svenska kyrkan, däribland biskopen i Uppsala stift Ragnar Persenius, skriver på DN-debatt: Gör om dagens hindersprövning för giftermål till en neutral statlig registrering av äktenskap. Myndighetsutövning måste vara lika för alla och staten bör sköta juridiken kring äktenskapet. De menar att redan i dag måste hindersprövning för giftermål göras hos den lokala skattemyndigheten. Om paret då med sina underskrifter bekräftar att de vill gifta sig med varandra skulle äktenskapet vara registrerat och juridiskt klart. Sedan kan paret fira bröllop i Svenska kyrkan, eller något annat trossamfund om de så vill.

Barbro Hedvall, DN:s ledarskribent skriver att det är synd att biskoparna inte sett denna kloka lösning tidigare för då hade Sverige kunnat få en modern äktenskapslagstiftning nu i vår.

Vi Kristdemokrater har i debatten agerat utifrån att många människor har olika uppfattningar i den här frågan. Dels har vi de som utifrån filosofiska, traditionella eller religiösa bevekelsegrunder betonar vikten av att värna det unika i just relationen mellan en man och en kvinna som i dag inryms i begreppet äktenskap; och dels de som hävdar att det faktum att samkönade respektive olikkönade parrelationer har olika benämningar är diskriminerande.

Kristdemokraterna har därför föreslagit, som en konstruktiv lösning och för att visa respekt för alla olika åsikter, att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk, som gäller lika för sam- och olikkönade par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet och vigselceremonier som de religiösa samfunden själva bör reglera.Flera stora ledarsidor, däribland DN, samfundsledare och andra opinionsbildare har instämt i att detta är ett intressant alternativ som skulle lösa de principiella problemen. Och nu säger nio biskopar detsamma.

Det är i det sammanhanget viktigt att analysera det svar vi fick på vår fråga till Sven Bergström (C), Tomas Tobé (M), Hans Backman (FP) och Margareta B Kjellin (M), om deras syn på de riksdagsmotioner som nu finns i äktenskapslagstiftningsfrågan. Deras gemensamma svar säger att kyrkor och samfund ska fortsätta att på delegation från staten bedriva myndighetsutövning inom detta område. Vi vet att flera av deras partier liksom Socialdemokraterna vill fortsätta att på olika sätt styra Svenska kyrkan trots att kyrkan och staten skildes åt för snart tio år sedan. I höst ska ett kyrkoval genomföras och vi kan se hur flera av dessa partier engagerar sig i detta val för att behålla kyrkan som partipolitisk plattform. När kommer de att låta Svenska kyrkan och dess aktiva medlemmar styra sig själva? Släpp kyrkan fri!

Tyvärr har Kristdemokraternas försök att få alliansen att hitta en väg framåt i äktenskapsfrågan misslyckats trots den stora uppbackning som finns runt vårt förslag. Opinionsarbetet fortsätter dock. Vi ser att nya aktörer nu sluter upp bakom vårt förslag om en civilrättslig lagstiftning.Annons