Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Acceptera kommunens erbjudande och bli hjälten som räddade äppelträdet

Annons

Hela den långa, sorgliga kommunala soppan kring Äppelträdet i Sofiaparken i Gävle skulle kunna få sitt slut. Nu hänger allt på markägaren, som har att acceptera eller förkasta kommunens besked om kommun kan erbjuda markägaren 6,3 miljoner kronor för tomten. Vilket motsvarar marknadspris plus ränta och kompensation för utlägg. Ett skäligt erbjudande från kommunens sida, som skulle innebära, om markägaren accepterar detta, att striden om Äppelträdet i Sofiaparken är över.

Problemet är dock att markägaren av tomten enligt kommun har begärt dubbelt så mycket i ersättning. Något kommunen inte kan acceptera, eftersom det, om man gick med på att betala det av markägaren begärda priset för tomten, skulle innebära ett otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare och därmed också strida mot lagen.

I delar luktar därför också beskedet från kommunens sida gest, snarare än ett verkligt försök att rädda äppelträdet. Att erbjuda markägaren 6,3 miljoner, vilket inte motsvarar markägarens anspråk, är ett smidigt sätt för kommunen att lägga över ansvaret för äppelträdets framtid på markägaren, som, om denne inte accepterar budet, är den som kommer få bära hundhuvudet för trädskövlingen. Men det är trots allt långt mycket mer än att göra ingenting.

Så här långt är markägaren en part som hamnat i kläm mellan kommunen och allmänintresset av att bevara äppelträdet. Att sympatisera med markägaren är inte särskilt svårt. Denne har köpt en tomt för att bygga ett bostadsområde på. När marken sålts visade sig dock att det på marken fanns ett äppelträd av högt värde som kommunen överhuvud taget inte tagit i beaktande i processen som ledde fram till försäljningen. Gävle kommun hade inte alla fakta som krävdes för att på ett korrekt sätt bedöma den tomt som i dag är Sofiaparken. Att äppelträdet i Sofiaparken var av högt värde och ett på många sätt unikt träd, hade man inte någon aning om. Hela hanteringen är illa skött. Men möjlighet finns att korrigera alla de misstag som begåtts i processen som ledde fram till att Sofiaparken hamnade i den nuvarande markägarens besittning.

Några krav kan inte ställas på markägaren. Det enda som är möjligt, är att vädja till markägarens samvete. Att acceptera kommunens erbjudande, skulle innebära att gå miste om den försäljningsvinst som byggandet av bostäder skulle generera. Att acceptera, skulle dock också innebära att markägaren blir hjälten som räddade äppelträdet. Kommunen borde aldrig ha försatt vare sig staden eller markägaren i den rådande situationen. Men nu har det tyvärr skett. Och det enda hopp som egentligen återstår är att markägaren väljer att rädda äppelträdet.

Kommunens erbjudande till markägaren är ett skäligt sådant. Under fredagen hade markägaren fortfarande inte lämnat något slutgiltigt besked till kommunen. Att markägaren sagt nej till ersättningsmark går att förstå. Att kräva dubbelt så mycket som kommunen i dag erbjuder, är förvisso affärsmässigt försvarbart. Sofiaparken och äppelträdet är dock av allmänintresse. Det kommer komma nya affärsmöjligheter för markägaren, men när äppelträdet och parken är borta, är de borta för alltid.

Så snälla, acceptera erbjudandet. Och bli hjälten som räddade äppelträdet och medborgarna från kommunens bristfälliga hantering av vår gemensamma egendom.

Mer läsning

Annons