Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byträta om Gävle sjukhus

Annons

Det tog inte ens en vecka innan det blev byträta av debatten rörande beskedet om att Gävle sjukhus ligger på en för Gävle avgörande vattentäkt och ett nytt sjukhus kanske måste byggas. Kanske borde sjukhuset placeras i Sandviken? Eller varför inte ett till sjukhus i Hälsingland? Skojig diskussion, tycker Eva Tjernström, Socialdemokrat och regionråd, i en kommentar till helahälsingland.se:

"Det är roligt att den diskussionen kommer upp, det blir lite upp- och nedvända världen. I dag kretsar debatten kring att centralisera sjukvården, men det här vore då en helt annan utveckling."

Det är dock väldigt lätt att hålla sig för skratt.

I Norrbotten utlokaliserades ett sjukhus till en äng mitt mellan Luleå och Boden, när Luleå och Boden stred om placeringen av ett länssjukhus.

Bygget av Sunderby sjukhus finns anledning att studera och dra lärdom av. Redan när sjukhuset invigdes, var det för litet. Den demografiska utvecklingen och vårdvalet har lett till fler patienter än vad man räknade med när Sunderby sjukhus planerades. Mer positivt, om än också bidragande orsak till trängseln på Sunderby sjukhus, är att vård man tidigare köpte från Umeå universitetssjukhus, har kunnat lokaliseras till Sunderbyn i stället, i och med tillkomsten av ett länssjukhus 1999, skriver Norrländska Socialdemokraten i en historisk återblick på sjukhusstriden.

Sjukhusbyggen kostar enorma pengar, kalkylerna i dag pekar på kostnader på minst 12 miljarder för ett nytt sjukhus i Gävle. Lokaler skall planeras för att vara ändamålsenliga och befolkningsanpassade för decennier framöver. Att bygga ett nytt sjukhus i Gävle beräknas ta mellan 10-15 år.

Vård, skall alltid först och främst handla om att tillse att varje medborgare får så god vård som möjligt. Faktorer som bland annat kommunikationsmöjligheter och befolkningsunderlag är naturligtvis av vikt vid beslut om placering av ett sjukhus. Men den som tycker vården är ett lämpligt föremål för en byträta, bortser helt från sjukvårdens medicinska aspekter.

Koncentration av exempelvis specialistsjukvård till vissa orter i landet, handlar om att upprätthålla vårdens kvalitet och sjukvårdspersonalens kompetens, men också om att vissa typer av vård, kräver avancerad och dyr utrustning. Genom att koncentrera specialistvård till ett fåtal orter, upprättas kunskapscentra, som bidrar till att upprätthålla vårdkvalitet, patientsäkerhet och utveckla vården. Att det finns ett samband mellan volym och kvalitet, finns en rad studier som visar.

För patienten kan vårdkoncentration betyda att vissa typer av vård endast är tillgänglig långt från bostadsorten, vilket naturligtvis kan upplevas som problematiskt för den enskilde. Men resurserna är begränsade, och patientunderlaget i ett litet land som Sverige, kräver en både nationell och regional strukturering av vården som tar hänsyn till detta.

I Sverige är vård på lika villkor en grundläggande princip. Detta är dock inte samma sak som att all vård skall utföras överallt. Det är över huvud taget inte möjligt. Eller ens önskvärt. En central princip vid organiseringen av vården, är att den skall ges på den nivå som ger det bästa möjliga slutresultatet för patienten. Vilket kallas för nivåstrukturering.

För att upprätthålla kunskap och kompetens inom vården krävs en viss volym patientfall. Det är exempelvis därför det inte utförs hjärttransplantationer på landets samtliga sjukhus och vissa typer av vård klassas som så kallad "rikssjukvård". Denna vård koncentreras till ett fåtal sjukhus, just för att säkra kvaliteten på vården.

Får du exempelvis en svår brännskada, är det i landstingen i Uppsala och Östergötland du kommer få vård. Har ditt barn ett hjärtfel som kräver kirurgi, utförs denna i Västra Götalandsregion eller i region Skåne, oavsett var i landet ni är bosatta. Får du en tumör i ögat, kommer du få din behandling vid St Eriks ögonsjukhus i Stockholm, som är det enda sjukhus i Sverige som utför behandling av detta.

Att laborera med sjukvården utifrån parametrar som inte tar hänsyn till vare sig vårdkvalitet, patientsäkerhet, upprätthållande av medicinsk kompetens, kunskapsutveckling och rekrytering av vårdpersonal, är ett extremt oseriöst och kunskapsföraktande sätt att förhålla sig till sjukvården på.

Men tyvärr är det exakt så oseriös debatten om Gävle sjukhus redan hunnit bli.

Trots att vi i dag inte ens vet om sjukhuset behöver flyttas.

Mer läsning

Annons