Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den farliga tystnaden

/
  • Under det senaste regionfullmäktigesammanträdet ställdes frågan

Rädda medarbetare är tysta medarbetare. Tysta medarbetare kan i sin tur vara farligt för en verksamhet. Särskilt gäller det verksamheter inom vård och omsorg. Det här är något som ledningen för region Gävleborg måste inse – och ta på allvar.

Annons

Under det senaste regionfullmäktigemötet ställde moderaten Anders Jansson en mycket brännande fråga till regionledningen: "Hur kommer det sig att våra medarbetare vid Gävle sjukhus inte vågar uppge sitt namn när de uttalar sig till pressen?". Bakgrunden är flera artiklar i lokala medier där de anställda valt att vara anonyma i samband med att de framför kritik mot arbetsgivaren. Bland annat sommarens larm från barnmorskorna på Gävle sjukhus om att det inte är säkert för blivande mammor att föda på sjukhuset.

LÄS OCKSÅ: Vårdpersonal vågar inte berätta

Såväl regionråd Eva Lindberg som hennes kollega Tommy Berger, båda (S), uttalar sig i frågan i Arbetarbladet. Ingen av de båda känner igen sig i att det skulle finnas en tystnadskultur inom regionen, men båda menar att medarbetare ska uppmuntras att tala med media, ingen ska känna rädsla för repressalier.

Det här synsättet verkar dock inte ha strömmat igenom och ut till hela organisationen. För uppenbart känner de anställda oro.

Vi bör påminna om det regelverk som finns. Alla anställda inom offentlig verksamhet har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med journalister för att lämna uppgifter. Om de väljer att kontakta en journalist ska de inte riskera repressalier eller uppsägning. Det kallas meddelarfrihet.

Alla som kontaktar en journalist för att lämna tips har också rätt att vara anonyma. När det gäller arbetsgivare inom offentlig verksamhet råder ett strikt förbud för att efterforska journalisters källor. Det kallas för meddelarskydd.

Dessa regleringar finns för att allmänheten ska få en möjlighet att få reda på missförhållanden inom den offentliga verksamheten. Medborgarna ska kunna ställa krav på att de politiskt tillsatta driver den skattefinansierade verksamheten på ett sunt sätt.

En arbetsplats där de anställda är rädda för att stöta sig med arbetsgivaren är en tyst arbetsplats. Den riskerar också att bli en farlig arbetsplats. Brister i arbetsmiljön hörs inte. Oegentligheter göms under mattan. Något som i region Gävleborgs fall kan bli fatalt i slutändan. När det handlar om verksamheter inom vård och omsorg kan rädsla och tystnad på arbetsplatsen i sin yttersta konsekvens leda till dödliga missar.

Den allt mer utbredda tystnadskulturen på våra arbetsplatser är inte en sund kultur.

Trygga anställda vågar ställa krav på förbättringar. Trygga anställda utvecklar verksamheten. Trygga anställda är också friskare anställda.

Regionledningen bör ta Anders Janssons fråga om de anställdas tystnad på allvar. Regionledningen bör även ta de anställda på allvar. De bör initiera samtal om innebörden av meddelarfrihet och meddelarskydd, och uppmuntra de anställda att tala om sådant som de anser behöver rättas till i organisationen.

En offentlig verksamhet där de anställda känner att de kan tala fritt har nämligen bara vinnare. Inte bara de anställda, inte bara arbetsgivarna – utan även medborgarna.

LÄS ÄVEN: Muntejp inom det privata

LÄS ÄVEN: Tilliten privatiseras bort

Mer läsning

Annons