Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU – större än Europa

EU-valrörelsen är över. Det finns många perspektiv på EU. Frågor om klimatet, jordbruket, kemikalier, fler arbetstillfällen med mera kräver naturligtvis politiska svar.

Annons

Det är också viktigt att diskutera EU:s roll och var gränsen för beslutsfattande ska gå. Ideologiska skillnader ska också synliggöras. Allt detta har funnits med i valrörelsen. Men det stora med EU och själva grundidén med skapelsen har uppmärksammats i begränsad grad. EU är en unik sammanslutning som i grunden är ett fredsprojekt som har betydelse långt utanför medlemsländernas gemensamma gränser.

EU kritiseras med rätta för sin jordbrukspolitik men få uppmärksammar EU:s arbete mot dödsstraffet och att man ger mycket stöd till utvecklingsländerna. EU har också en avgörande roll i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Valrörelsen har inte lyft EU:s särskiljande roll i världen. Det finns inget annat geografiskt område i någon världsdel som har gjort det EU har lyckats åstadkomma. Vi blir lätt hemmablinda i Sverige och många fastnar ofta i en EU skeptisk jargong som är föga konstruktiv. Vi i Sverige har en motsträvig relation till EU som bidrar till att förblinda det stora med EU. Självfallet är det viktigt att kritisera EU:s brister, men också att se dess fördelar. Rörlighet av varor och tjänster över nationsgränserna förenar och binder samman ekonomier och människor. Det skapar förutsättningar för hållbar fred.

Jag är uppväxt i en familj med släkt i Kroatien som genomlevt andra världskrigets fasor och en farbror som dog i slutskedet av kriget i kampen mot fascism och nazism. För mig har det alltid varit svårt att förstå den torftiga debatten om EU i Sverige. EU byggdes bokstavligen upp ur ett krigssöndrat Europa. Det är ett fredsprojekt som är större än Europa. Tänk vad Afrikanska unionen hade kunnat betyda för Afrikas utveckling om det fungerat som EU eller om man får drömma i Mellanöstern. Det är viktigt med perspektiv. FN:s arbete kräver ansvarsfulla medlemmar. EU:s roll i FN är viktigt och borde ha fått mer uppmärksamhet i valdebatten. EU är viktigt för oss men också för världen. FN behöver ett engagerat och ansvarstagande EU.

EU valet är över. Men frågorna kvarstår. Vi i Sverige bör reflektera över vilket Europa vi vill ha och tydligare se värdet av ett aktivt EU på det globala planet. Ett exempel på det blir i december under FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn. EU kommer ha en avgörande roll för om det ska bli ett nytt klimatavtal. Vi i Sverige bör höja blicken och med större perspektiv se EU:s unika värde för världen.

Annons