Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Facken och a-kassan

/
  • Obligatorisk? Om a-kassan görs obligatorisk riskerar fackföreningsrörelsen att försvagas.

Annons

Regeringen vill införa obligatorisk a-kassa. Varför är inte svårt att förstå. Genom en obligatorisk a-kassa skulle alla arbetande svenskar ha ett försäkringsskydd vid arbetslöshet. Så ser det inte ut i dag. Särskilt inte efter det att regeringen ökade själv-
finansieringen av a-kassan som ledde till höjda avgifter. Vilket inneburit minskade intäkter till staten. En konsekvens av den ökade självfinansieringen av a-kassan som regeringen inte hade räknat med och som också är ett av skälen till att man nu driver frågan om obligatorisk a-kassa. 


När en borgerlig regering föreslår en obligatorisk a-kassa finns det vidare även ideologiska motiv till detta. För av tradition har a-kassan och medlemskap i facket gått hand i hand. Görs a-kassan obligatorisk kommer det bandet att försvinna med det troliga resultatet att fackföreningsrörelsen försvagas. Försvagas fackföreningsrörelsen finns större utrymme att genomföra ett systemskifte på vår arbetsmarknad i form av bland annat en förändrad lagstiftning rörande anställningstrygghet. Resultatet av en obligatorisk a-kassa linjerar alltså väl med en borgerlig agenda som av förklarliga skäl i dag inte artikuleras. 


Men precis som SACOs ordförande Anna Ekström konstaterar på gårdagens DN-debatt är argumentationen för en frivillig a-kassa som tar avstamp i att stärka fackföreningsrörelsen delvis problematisk. 


En stark fackföreningsrörelse borgar för arbetarmakt och lagstiftning som tillgodoser arbetstagarnas behov på arbetsmarknaden. Är fackföreningsrörelsen stark är också arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden stark. Men a-kassan kan inte och får inte vara ett av huvudargumenten för det fackliga medlemskapet.


Nyttoargumenten måste vara avgörande, ser inte arbetstagarna nyttan med ett fackligt medlemskap kommer inte en frivillig a-kassa med nära anknytning till fackföreningsrörelsen att kunna rädda facken från att dö sotdöden. Det kräver starka fackliga organisationer som tjänar medlemmarnas intressen väl. Vilket tyvärr inte alltid är fallet. Ett av exemplen på detta är Journalistförbundet som uppvisat en beklämmande eftergivenhet gentemot arbetsgivarna ifråga om bland annat vikariefrågan inom en bransch där tillsvidareanställning är något av en urban myt.  


Några egentliga skäl till att förändra dagens väl fungerande system med en fackligt administrerad a-kassa finns inte. Men om a-kassan är ett av de avgörande argumenten för fackligt medlemskap är det uppenbart att fackföreningsrörelsen tydligare måste påvisa den övriga nyttan med medlemskapet.

Mer läsning

Annons