Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Marknaden är ingen överhöghet

Annons

Demokratins uppgift är inte att styra utvecklingen utan bara att tillstyrka vad ekonomerna anser vara det enda rätta. Alltsedan åren kring 1980 har detta varit den nyliberala teori som har väglett makthavare över hela världen, och fortsätter att så göra.

Föreningsfriheten, yttrandefriheten och rösträtten stör fria marknaders naturliga sätt att fungera. Följaktligen gäller det att motverka, tänker en nyliberal, att dessa friheter utnyttjas. Konkurrenskraften ökar i den utsträckning levnadsnivån är demokratiskt opåverkad.

Mot denna föreställning vänder sig den socialdemokratiska grundidén. Föreningsfriheten, yttrandefriheten och rösträtten har en positiv inverkan. Att människorna begagnar sina rättigheter förbättrar hela samhällets kvalitet och därmed inte bara den ekonomiska konkurrensförmågan utan också den samhälleliga framtidstron.

Inte bara den som är sjuk, gammal, arbetslös eller studerande får det bättre i ett system präglat av solidaritet mellan de arbetande och dem som vid en given tidpunkt av någon anledning inte lönearbetar. Mänsklig utsatthet i kritiska livsskeden är lika för alla. Ung, gammal, sjuk och arbetslös är var och en av oss under kortare eller längre perioder av våra liv.

Ett demokratiskt säkerställande av vård, utbildning, forskning, kultur och sociala försäkringar är med andra ord inte en belastning på samhällsekonomin utan en investering. Det är inte bara maskiner och fysisk infrastruktur, som det gäller förbättra och förnya. Lika viktigt är att dra försorg om befolkningens hälsa, självförtroende och positiva förhoppningar.

Den tydliga lärdomen av den här hösten är hur viktigt det är att den nyliberala nyckelidén om marknaden som grundnorm inte vinner ytterligare insteg inom socialdemokratin.

Arbetarrörelsen är en motstånds- och befrielserörelse. Marknadsmekanismen är inget som den oreflekterat motsätter sig men heller inget som den oreflekterat tillstyrker. Grundinställningen är pragmatisk på det sätt som Lena Sommestad så energiskt och framtidsinriktat företräder på sin blogg http://lenasommestad.wordpress.com/

Lärdomen gäller oavsett vem som blir partiledare. Historien har inte alls kommit till vägs ände, som nyliberalismen vill göra gällande. Det finns inget vetenskapligt stöd för att marknaden skulle kunna göra anspråk på principiell överhöghet.

Så länge människor förmår hävda rätten att sammansluta sig, att yttra sig och att rösta går marknader att förändra på politisk väg. Därför är det viktigt att inte socialdemokratin låter sig trollbindas av den nyliberala grundnormen utan håller fast vid sin grundläggande pragmatism.

Sverker Gustavsson

professor i statskunskap

vid Uppsala universitet

Mer läsning

Annons