Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljarder hit och dit

/

Annons

Lyckligtvis för regeringen är det få som sitter hemma på kammaren och räknar på det här med statsbidragen och läser statsbudgetar eller rapporter från Riksrevisionen. Det gör det lättare att prata om ”skarpa löften” och ”reformambitioner” utan att någon ifrågasätter.

Följande kan i alla fall konstateras: Landets kommuner hade problem under krisåren, tack vare en nivå på statsbidragen som bidrog till att skapa kommunala underskott och svårigheter att upprätthålla servicen till kommunmedborgarna. Problem som delvis fortfarande består.

När kritiken blev massiv aviserade regeringen dock 17 miljarder i tillskott under 2010, varav fem miljarder utgjorde en höjning av de permanenta statsbidragen. Extra reformutrymme i budgeten för valåret 2010 skapade man genom att göra utbetalningar till landets kommuner redan i slutet av 2009. En redovisningsteknisk lösning Riksrevisionen kritiserade hårt.

Regeringen har klart och tydligt förkunnat att den borgerliga filosofin på området är att endast punktinsatser skall göras från statens sida för att kommunerna skall klara sig igenom vargavintrar. Trots att det minskar förutsägbarheten i systemet. 2011 ansågs inte utgöra en vargavinter och därför beslutade man också om att minska statsbidragen med 12 miljarder. Det beskedet ändrades dock i juli och tre friska miljarder till kommunerna ansåg nödvändiga 2011. Plus 6,2 miljarder i riktat stöd till utbildning mellan 2010 och 2014.

Så när regeringen i går förkunnade att man nu vill satsa extra pengar på omsorgen i form av riktade statsbidrag för ökad kvalitet i omsorgen kan detta ses mot följande bakgrund:

Regeringen ville inte höja de permanenta statsbidragen. Men höjde dem trots detta med 5 miljarder. 2009 genomförde man extrautbetalningar som egentligen avser 2010. I vårbudgeten 2010 aviserade regeringen 12 miljarder mindre i statsbidrag till landets kommuner under nästa år, på grund av prognoser som tydde på att kommunernas skatteintäkter kommer öka i takt med att konjunkturen vänder. I juli ändrades dock detta och 3 miljarder extra utlovades till landets kommuner under 2011, plus 6,2 miljarder i riktat stöd till utbildning under kommande mandatperiod. I går meddelade regeringen alltså dessutom att man planerar att höja statsbidragen till kommunerna under nästa mandatperiod med 5,8 miljarder. När konjunkturen tillåter.

Hängde du med? Nej. Det är nog väldigt få som gör det.

Mer läsning

Annons