Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ockelbo - demokratins fiende

Annons

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”

Så inleds andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen som utgör svensk grundlag. I Ockelbo verkar kommunen dock skita i svensk grundlag. I offentlighetsprincipen och vikten av att det offentliga ska kunna granskas, av medier såväl som enskilda medborgare.

Inkomna handlingar som borde ha blivit diarieförda har inte blivit det och när och om de väl diarieförts finns inte uppgifter om ankomstdatum. Att få ut offentliga handlingar verkar inte heller vara någon självklarhet, trots att det handlar om en rättighet varje medborgare tillskrivs i grundlagen. En grundlag som även omfattar Ockelbo och dess invånare.

Därför JO-anmäler nu Arbetarbladet Ockelbo kommun. Men det är inte bara Arbetarbladet som har invändningar. Det har även oberoende revisorer, som konstaterar att det är uppenbart att diarieföring av handlingar sker i för låg utsträckning och att det dessutom saknas rutiner.

Diariet i landets kommuner är ett viktigt arbetsredskap för granskande journalister. I diariet finns information som gör det möjligt att granska kommunernas verksamhet. Om en kommun väljer att bortse från att diarieföra handlingar försvårar detta det granskande arbetet avsevärt. Det innebär i slutändan att transparensen inom det offentliga minskar.

Ockelbo är en liten kommun. Men det innebär inte att man kan kringgå grundlagen. Vilket man dock verkar anse sig ha rätt att göra.

Mer läsning

Annons