Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Partier tappar greppet

/

Almedalsveckan innehöll flera utspel och överraskningar. Men orsaken till att partier gör saker med syfte att synas i medierna och inför väljarna nämns inte ofta.

Annons

Partipolitiken i Sverige har nämligen förändras mycket de senaste årtiondena. Man kan diskutera om det är bra eller dåligt, men att en förändring skett som skapat nya villkor är ett faktum.

Kortfattat kan man uttrycka det som att partierna tappat greppet om väljarna. Flera mått visar det. Exempelvis de väljare som säger sig vara anhängare av ett parti har minskat, från 65 procent 1968 till under 40 procent i de senaste valen.

Andelen starkt övertygade partianhängare har också minskat. Andelen halverades mellan 1968 och 1998, från 40 procent till 19 procent och är troligen än färre i dag.

Antalet partimedlemmar har också minskat mycket. Och de personer som är aktiva partimedlemmar är nu så få att en del partier i vissa kommuner har svårt att få fram kandidater till kommunalvalen och till nämnder och styrelser.

De väljare som bestämmer sitt partival under valrörelsen har tredubblats sedan 60-talets mitt till 2002, från knappt var femte till nästan sex av tio. Och de väljare som byter parti i valet jämfört med föregående val var 2002 nästan 32 procent mot bara elva procent i valet 1960.

Andelen väljare som röstar på olika partier i riksdags- och kommunalvalen har ökat markant, från sex procent 1970 till 26 procent 2002.

Dessa uppgifter om väljarnas relation till partierna visar en ökad otrohet och rörlighet. I och med det får händelser under valrörelsen, särskilt slutdelen, stor betydelse för valutgången.

I teorin kan man tänka sig en motsatt utveckling, där väljarna blir mer trogna partierna och får ett ökat förtroende för politikerna. I ett sådant läge minskar beroendet av medierna och oväntade händelser eftersom många väljare håller fast vid sitt parti oavsett vad som händer.

Så har det delvis varit i några andra länder, men så är inte fallet i Sverige i dag. Det är därför som partierna gör utspel som de i Almedalen och försöker minimera negativa effekter av affärer och skandaler som medierna rapporterar om, till exempel den nu aktuella Littorinaffären.

Robert Sundberg

Mer läsning

Annons