Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Social demokrati

/

Annons

Nu har (S) fyra arbetsuppgifter. Den första är att utrota barnfattigdomen. Den andra är att trygga pensionerna. Den tredje är att tänka igenom avregleringarna och den fjärde att se över skattesystemet. Så bygger vi en social demokrati, sammanfattar Håkan Juholt.

Den nye partiordförandens nyckelformulering är mättad med innebörd. Lystrar gör inte bara den som erinrar sig vårt svenska motverkande av fattigdomen och fascismen under 1900-talet. Lika ivriga lyssnare är demokratiskt sinnade oppositionella i snart sagt alla delar av världen.

Utgångspunkten är vad vi menar med att vara medborgare. Ett lands invånare har rättigheter och skyldigheter utifrån ett antagande om att individen äger sig själv.

Detta ägande av sig själv har tre skikt. Det första är likhet inför lagen och att samma lagar gäller för alla. Nästa skikt innefattar yttrandefriheten, föreningsfriheten och rösträtten. Så långt är demokratin civil och politisk.

För den som därutöver önskar bygga, vidmakthålla och vidareutveckla en social demokrati räcker det inte med likhet inför domarskranket och valurnan.

Tilltron till likabehandling och politisk frihet kräver ett medborgarskap, som inte bara avser sättet att fatta beslut. Fattade beslut bör ta sikte på full sysselsättning, utjämning mellan olika livsskeden samt en rättighetsbaserad vård, skola och omsorg. Annars äventyras den sociala sammanhållningen.

Utöver att vara lika ställd inför domarskranket och valurnan bör principen även gälla på barnavårdscentraler, arbetsförmedlingar, sjukhus, vårdhem, skolor och bibliotek. Det är detta som gör demokratin social och inte bara civil och politisk.

För att den omfördelning av resurser som detta kräver ska gå att åstadkomma måste all mänsklig förmåga tas tillvara. Det fordrar full sysselsättning, återkommande utbildning och sociala försäkringar. Annars vågar medborgarna inte bejaka strukturomvandlingen.

Utan tillförsikt på den punkten uteblir den ekonomiska tillväxten. Plånböckernas tjocklek kommer då att behöva ransonera även vård, skola och omsorg.

Givet hur dagens värld är beskaffad är den sociala demokratin något som både motverkas och främjas av internationellt verkande krafter.

Marknadskrafterna är i dag inriktade på att pressa tillbaka den fackliga organiseringen, rätten att löneförhandla och förekomsten av välfärdsstater. Vad dessa krafter fruktar är att den europeiska ”smittan” ska sprida sig till USA, Kina, Indien, Arabvärlden och Sydamerika.

En breddad insikt om detta större sammanhang ger den sociala demokratin inte bara en nutidshistorisk inramning utan också en potentiell sprängkraft av globala mått. Ty vem vill inte äga sig själv?

Sverker Gustavsson

Mer läsning

Annons