Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uniformerade snuttefiltar

/
  • BEHÖVER ÅTGÄRDAS. Brottsligheten ökar i Sverige. Inte på alla områden, men statistiken bekymrar, inte minst givet det faktum att den polisiära verksamheten är behäftad med problem som måste åtgärdas, skriver Jenny Wennberg.

Annons

Antalet anmälda brott ökar i landet. Faktisk ökad brottslighet och en ökad benägenhet att anmäla är två delförklaringar. En annan är att den polisiära verksamheten i dag lider av allvarliga brister som måste korrigeras.

Det främsta problemet med svensk polisverksamhet är inte en brist på resurser. Det är i stället det faktum att resurserna lagts på fel saker.

I dag tar utredningsarbetet ifråga om brott riktade mot den enskilde så lång tid att hela rättsprocessen äventyras. När misshandelsfall förblir outredda i månader sjunker vittnesmålens kvalitet och därmed också deras värde i rättsprocessen. I bara 1 procent av alla cykelstölder kan någon bindas till brottet. Vilket sänder fel signaler både till brottsoffer och kriminella.

I stället för prevention och utredningsarbete har fler poliser i yttre tjänst prioriterats politiskt. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen; fler synliga poliser minskar inte med självklarhet den faktiska brottsligheten. Däremot ökar det väljarnas upplevda trygghet. Frågan är dock hur länge till uniformer kommer att göra oss trygga, när vi i statistiken kan se att brottsligheten ökar i stället för att minska.

Sverige är trots det ett tryggt land att leva i. Det betyder dock inte att problemen som finns kan lämnas där hän. Den politiska resurstilldelning som styr den polisiära verksamheten borde fokuseras på att stärka det preventiva arbetet och förbättra utredningsarbetet. Inte på åtgärder som handlar om att skapa falsk trygghet genom fler poliser i yttre tjänst som får agera uniformerade snuttefiltar för folket.

När resurstilldelningen ser ut som den gör inom polisväsendet är det inte heller så konstigt att stöldbrott som bland annat cykelstölder nu ökar för första gången på tio år. Ökade gjorde också antalet anmälda misshandelsbrott, vilket är en utveckling som oroar.

Trots det kan vi dock fortfarande känna oss relativt trygga när vi rör oss i det offentliga rummet. Men utvecklingen oroar onekligen, även om medierna tenderar att blåsa upp statistiken och hellre refererar till procent än faktiska tal. Vilket får klassas som en ytterst oseriös hantering av statistik och fakta som riskerar att göra människor otrygga helt i onödan. Inte minst givet det faktum att vi exempelvis vet att de allra flesta personrån som begås är rån där både offer och förövare är ungdomar. Så ser det ut även ifråga om misshandelsbrotten, som ofta är alkoholrelaterade brott och främst drabbar unga män som rör sig ute i offentliga miljöer under helgnätterna.

Trots detta; antalet anmälda brott ökar och utrymme för förbättringar finns. Och för att den faktiska tryggheten ska öka krävs ett ökat fokus på brottsprevention och utredningsarbete.

Regeringen borde därför ta sitt ansvar och styra resurserna dit de behövs. I stället för till de delar av den polisiära verksamheten som ger fler röster.

Mer läsning

Annons