Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var kommer du ifrån?

/
  • Beskedet om att det finns skillnader ifråga om överlevnadsgraden bland cancerpatienter är inte förvånande. Samma besked har vi tidigare fått rörande andra sjukdomar.

I går presenterades en studie som visar på stora skillnader i överlevnadsgraden mellan cancerpatienter i södra Sverige beroende på boendeort.

Annons

Studien baserar sig på samtliga cancerfall mellan 2000 och 2008 i de södra delarna av Sverige. Ett omfattande material som gör studien tillförlitlig och därför också utgör en god kunskapsgrund att arbeta vidare från.

Varför det ser ut som det gör ger studien dock inget svar på. Håkan Olsson, professor i onkologi, sade under gårdagen till Ekot att det finns tre möjliga förklaringar, att patienterna är olika från början, att patienterna söker sig till sjukvården på olika sätt eller att sjukvården tar hand om patienterna på olika sätt.

Förmodligen samspelar ett flertal olika faktorer på området. För cancervården torde inte skilja sig från övrig vård i någon grundläggande bemärkelse.

Tidigare studier som genomförts av bland annat organisationen Sveriges Kommuner och Landsting visar oss att vården inte på något vis är jämlik i vårt land. Det finns skillnader ifråga om överlevnadsgrad även rörande andra sjukdomar än cancer.

Den information vi i dag har rörande den svenska vården säger oss vidare att vem vi är påverkar våra chanser inom vården. Faktorer som klass, kön och etnicitet påverkar både mottagande och vid vilken tidpunkt och för vad vi söker vård.

Faktorn klass påverkar vårt hälsotillstånd. I dag kan vi se stora skillnader ifråga om exempelvis rökning, kost, motionsvanor och alkoholkonsumtion beroende på klasstillhörighet. Vilket också innebär att ohälsan som leder till ett behov av vård är klassrelaterad.

Därför finns det ingen anledning att häpna över gårdagens besked om att överlevnadsgraden bland cancerpatienter varierar beroende på boendeort.

Det är bara ytterligare ett stycke information som kompletterar bilden av den svenska vården som långt ifrån jämlik. Torts att det är just detta den ska vara. Jämlik.

När Sveriges kommuner och landsting år 2006 för första gången genomförde den öppna jämförelsen mellan våra landsting kunde vi konstatera att skillnaderna mellan de olika landstingen på många områden var stora, att överlevnadsgraden rörande sjukdomar som till exempel stroke varierade runt om i landet och att flest spenderade kronor inte nödvändigtvis gav mest och bäst vård. En värdefull ögonöppnare och viktig information till våra beslutsfattare för att kunna vidta åtgärder. Men tyvärr visar senare jämförelser att skillnaderna lever kvar. Och därmed förblir också den jämlika vården en utopi.

Den öppna jämförelsen är onekligen ett gott initiativ och utgjorde också ett första steg mot en övergripande kunskapsbas för att kunna ställa diagnos på den svenska vården och vidta lämpliga åtgärder.

Nästa naturliga steg torde vara en övergripande detaljstudie. Detta för att kunna reformera en svensk vårdapparat som tyvärr inte håller måttet.

Mer läsning

Annons