Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lite mera om regionbildning

Annons

Jag blir ibland lite trött på alla människor som definierar in oss hälsingar som förlorare. Enligt de senaste inläggen i Hälsingetidningarna är vi förlorare om vi vänder våra blickar söderut. Cecilia Bruce vill ge Axel Oxenstierna på båten, som enligt hennes mening föste ihop hälsingar och gästrikar i ett olyckligt äktenskap. Jörgen Myhrman v, tvivlar på att vi kommer att räknas som jämlikar i en region söderut.


Låt mig konstatera att Oxenstierna som föddes år1583 och avled 1654, var en av Sveriges genom tiderna största statsman som år 1634 delade in det dåvarande Sverige i län (dagens Finland ingick också i riket).

Vårt län fick namnet Västernorrlands län (Hudiksvallslänet) och omfattade allt land norr om Ödmården. Gästrikland ingick från 1641 i länet. Östra Norrland i Finland blev ett annat län. Några år senare delades länet och omfattade hela Södra Norrland, och skulle så komma att göra i 125 år. Residenset för länet flyttades till Gävle samma år som Oxenstierna dog och sedan länge pensionerats från sitt ämbete. I själva verket har efter diverse olika turer den Norrländska länsindelningen gjorts om 10 gånger sedan Axel Oxenstiernas förstlingsverk. De nuvarande gränserna för Gävleborgs län är med ett par mindre justeringar dateras till 1810, nästan 200 år efter Oxenstierna, då den sista delen av det stora länet avknoppades till Jämtland, nämligen Härjedalen.

Den nuvarande länsindelningen i Norrland inklusive Gävleborgs län kom till efter att vi förlorat Finland och en ny försvarsstrategi var av nöden påkallad. Skyll inte Oxenstierna för det!


Jörgen Myhrman v, menar att vi ska gå ihop med mera jämbördiga parter än de vi föreslår. Han menar då norrut i likhet med Cecilia Bruce. De län som finns inom området idag är alla av i princip samma storlek dvs mellan 240 000 och 280 000 invånare. Undantagen är Jämtlands län som har 125 000 invånare. Uppsala län har 330 000 invånare sedan Heby kommun inkorporerades för några år sedan. Både norrut och söderut har vi län som är någorlunda lika stora. Gävleborg har 276 000 invånare som fördelar sig mellan landskapen ganska lika. Gästrikland har lite flera, Hälsingland lite färre än hälften. Vi är det största Norrlandslänet.

Vi avgör själva om vi vill definiera in oss som vinnare eller förlorare i olika sammanhang. Jag tror på att tillhörigheten söderut är utvecklande för vårt län. Framför allt samhörigheten med Uppsala som är vår ”metropol” när det gäller såväl högspecialiserad sjukvård som högre utbildning för våra ungdomar. Orienteringen är i många sammanhang naturlig för oss mot Uppsala sedan generationer tillbaka. De flesta av våra ärenden företas åt det hållet, nästan oberoende av vad vi ska uträtta.

Därför är också våra allmänna kommunikationer uppbyggda på ett sådant sätt att det understödjer våra behov av att förflytta oss. Att bygga nya strukturer och omorientera folk att börja söka sig norrut är ett projekt som någon annan än jag, och som tror på idén, får ge sig i kast med. Kineser och ryssar har provat flodvändarprojekt med stora ekonomiska insatser till ingen annan effekt än samhällskaos, som en liten jämförelse.

Låt oss utgå från verkligheten!
Den kulturella tillhörigheten är inte på minsta vis hotad enligt min uppfattning. Snarare kommer den att förstärkas i den stora regionen. Jag tror att landskapsidentiteten stärks eftersom man känner behovet av det. Erfarenheten från Västra Götalandsregionen tyder på det. Jag tror att Dalarna och Hälsingland kommer att vara starka varumärken i en framtida regionbildning, som landskapen runt Mälaren är glada att kunna räkna in i sin krets. Vi behöver varandra helt enkelt för att fortsätta bygga strukturerna i framtiden på ett naturligt sätt efter medborgarnas behov av service.

Björn Brink (C)
 

Mer läsning

Annons