Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M vill ha bättre arbetsmiljö

Annons

I en debattartikel (15/11) beskriver Raimo Pärssinen den socialdemokratiska arbetsmiljöpolitiken. Jag välkomnar att socialdemokraterna är engagerade i en bättre arbetsmiljö men det Pärssinen inte berättar är om alla de förslag där arbetsgivarna åläggs ett mycket stort ansvar och en utdragen byråkrati. Vi moderater menar att målet alltid måste vara en bra arbetsmiljö och att det sker bäst genom att flera parter inkluderas. Att lägga en stor sten på den ena partens rygg tar inte arbetet framåt. Arbetsgivare, fack och stat måste tillsammans bidra till en bättre arbetsmiljö. Det är så vi tar ansvar för att skapa en inkluderande arbetsmarknad där fler människor ges chansen att få ett arbete och kan arbeta längre.

Målet med alliansens politik är att alla som vill och kan arbeta också ska göra det. Idag är det 200 000 fler som arbetar än vad det var 2006. Antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har också minskat. Det är resultatet av en konsekvent arbetslinje. Vi har också fört ett aktivt arbetsmiljöarbete och det grundar sig inte bara på tanken om dem som redan arbetar. Utmaning är att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Det innebär att vi behöver skapa en arbetsmarknad för alla, inte endast de som är unga, nyexaminerade och hundra procent arbetsföra. Vi måste även se de människor som av olika anledningar har en nedsatt arbetsförmåga.

Med en växande arbetsmarknad ökar ansvaret för arbetsmiljön. Vi ser att med fler som arbetar och en arbetssituation som går på högvarv innebär det i många fall större risker. En stressig arbetssituation kan medföra att enskilda personer hamnar i situationer som inte är önskvärda. Regeringen tar dessa frågor på stort allvar och har därför satt in kraftiga åtgärder för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Det handlar bland annat om:

• Arbetsmiljöverkets anslag ökades med 57 miljoner kronor mellan 2009-2011.
• Fler utförda arbetsplatsinspektioner per inspektör idag än tidigare och därmed en ökad effektivitet.
• Förbättrade urvalsmetoder för Arbetsmiljöverket att identifiera de mest riskfyllda arbetsplatserna.

Till detta ska läggas att i januari 2010 fick också skyddsombuden utökade möjligheter att på arbetsplatsen agera till förmån för arbetstagare från andra företag som finns på arbetsplatsen. En särskild sektion på Arbetsmiljöverkets hemsida har också skapats för att belysa villkoren inom just bygg- och anläggningsarbete.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och det är av högsta vikt att alla inblandade tar sitt ansvar. Men vi får samtidigt inte ta den lätta vägen och bara lägga över allt ansvar på den ena parten. Blir det en situation där arbetsgivaren får ta allt ansvar kommer vi också att se en minskad vilja att anställa. I slutändan är det ingen som tjänar på en politik som minskar sysselsättningen. En förbättrad arbetsmiljö kräver ansträngningar från alla inblandade parter.

Tomas Tobé (M)
Riksdagsledamot och ordf. i Arbetsmarknadsutskottet

Mer läsning

Annons