Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mångfald ger bättre kvalitet i äldreomsorgen

Annons

Marita Engström, Anita Walther och Tord Fredriksen (samtliga V) hävdar i Arbetarbladet den 20 december att det är omöjligt att driva vård och utbildning i privat regi, ”eftersom det ligger i marknadslogikens natur att skapa vinst genom att minska kostnaderna så mycket som möjligt”.

Av 16 äldreboenden i Gävle drivs 12 av kommunen, två av Carema Care och två av Förenade Care. I kommunens egen brukarundersökning får de privat drivna boendena lika höga betyg som kommunens egna. Kvaliteten verkar alltså vara likvärdig, oavsett vem som driver ett boende. Men mycket återstår när det gäller valfrihet för de äldre. I dag erbjuder kommunen inga valmöjligheter, utan man får vara glad om man får en plats när man behöver den.

Detta är inte vad Vårdföretagarna menar med valfrihet. Det måste finnas tillräckligt med platser för att de äldre ska ha några alternativ att välja på den dag de behöver flytta. Att flera olika aktörer tävlar om att få utföra vård och omsorg kan, om kommunen ser till att utnyttja möjligheten, utnyttjas som ett kraftfullt medel för att driva fram bättre kvalitet i verksamheten. Men då måste upphandlingarna utformas utifrån just kvalitetsmål, och inte bara handla om att få lägsta möjliga pris.

V-debattörerna talar om ägarkoncentration, men syftar troligen inte på den kommunala dominansen – att 85 procent av alla äldreboenden i Sverige drivs av kommunerna. Jag håller med om att det behövs fler aktörer inom omsorgen, inte färre. Kommunen kan bidra till detta genom att se till att också mindre företag får en chans att hävda sig i upphandlingarna, exempelvis genom att inte bara upphandla större enheter.

I artikeln talar debattörerna om hur viktigt det är med kontinuitet som en avgörande faktor för kvaliteten. Inom de kommuner som infört valfrihetssystem inom hemtjänsten (som Gävle ska göra till våren) är erfarenheterna av ökad konkurrens mellan olika utförare mycket goda. De privata hemtjänstföretagen har visat sig stå för högre kontinuitet och en större förmåga att tillmötesgå de äldres önskemål. Detta är en direkt följd av valfrihetssystemet, eftersom företagen vet att de måste anstränga sig för att göra kunderna nöjda, annars väljer de äldre någon annan.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Mer läsning

Annons