Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mediernas Etiknämnd klandrar Arbetarbladet

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19218, exp. nr. 21/2020.
Orsakade paret Manzanares oförsvarlig publicitetsskada.

Arbetarbladet publicerade under februari och mars 2019 ett antal artiklar om Sergio och Linnéa Manzanares. Artiklarna hade bland annat rubrikerna:

Misstankar om jäv när kulturstöd delas ut - därför avgick kommunrevisionens ordförande (28 februari).

Så försökte jävmisstänkta Gävleprofilerna lura myndigheterna på pengar – tvingas betala tillbaka över 700 000 kronor (7 mars).

Paret Manzanares sålde skuldsatt bolag till kriminella – misstänks för ekobrott (21 mars).

Efter misstankarna om jäv och skattebrott - Linnea Manzanares har lämnat Gävle Pride (26 mars).

Sergio Manzanares hade i början på februari 2019 i förtid lämnat sitt uppdrag som ordförande i kommunrevisionen. Han var också tjänsteman på Gävle kommuns enhet Kultur- och föreningsstöd. Linnéa Manzanares hade tidigare varit en av de ledande i föreningen Gävles Unga, som då tilldelats stöd av den enheten. Vid artiklarnas publicering pågick en utredning om eventuellt jäv beträffande Sergio Manzanares. Föreningen Gävles Unga hade fått flera hundratusen kronor i kommunalt stöd de senaste åren.

Tidningen publicerade också uppgifter om att pengar från föreningen överförts till ett bolag som paret drev tillsammans. De skulle, enligt tidningen, också ägnat sig åt omfattande skattefusk, vilket skulle framkommit när Skatteverket gjort en granskning av bolaget. Bolaget försattes senare i konkurs, men strax innan hade paret skrivit över företaget på nya företrädare. Detta ledde till en misstanke om ett så kallat ”målvaktsupplägg”, ett upplägg som är olagligt i Sverige.

Manzanares: Grundlösa anklagelser

Linnéa och Sergio Manzanares anmälde publiceringarna till dåvarande Allmänhetens Pressombudsman (PO) och hävdade att de förtalats och utmålats som stora skattefifflare. Publiceringarna var grovt vinklade och spred felaktigheter. Sergio Manzanares hade inte överfört stora summor olovligt från kommunen till föreningen Gävles Unga, inte heller fört över pengar till det bolag som paret varit ägare av. De hade aldrig försökt ”lura” någon myndighet. De hade heller inga skatteskulder när artiklarna skrevs. ”Jävsfrågan” hade inget att göra med att bolaget blivit efterbeskattat. Uppgifterna om skattefusk var grundlösa.

Sergio Manzanares hade haft politiska uppdrag, men Linnéa Manzanares var ingen lokalkändis eller offentlig person.

Paret Manzanares hävdade att försäljningen av bolaget skett på ett lagligt sett. De hade inte blivit delgivna några misstankar från Ekobrottsmyndigheten. Ingen polisanmälan hade nått dem.

Tidningen kontaktade paret inför den första artikeln. De avböjde då att kommentera på grund av hälsoskäl. Övriga publiceringar hade skett utan att någon kontakt togs med dem.

Tidningen: Allmänintresset avgörande

Tidningen svarade genom sin utgivare att det faktum att den välkände lokalprofilen Manzanares avgick och skälen till detta var av stort allmänintresse. Inte minst gällde det hanteringen av skattemedel.

Givet den roll som Linnéa Manzanares hade i Gävles Unga och att föreningen var en viktig del av bakgrunden till varför Sergio Manzanares avgått, var det även av stort allmänintresse att granska hennes roll.

Att parets bolag hade granskats av Skatteverket och fått bakläxa för hur de använt pengarna var av stor betydelse för att läsarna skulle förstå sammanhanget. Det var rimligt och proportionerligt att skriva att de hade fuskat med skatten. Paret hade bokfört privata kostnader i sitt företag och därmed undvikit att betala skatt.

Beträffande artikeln om att parets bolag sålde sitt skuldsatta bolag till kriminella och, enligt tidningen, misstänktes för ekobrott hänvisade den ansvarige utgivaren till att det var en så kallad rewrite av en publicering från SVT i Gävleborg. Artikeln byggde på det journalistiska grundarbetet som gjordes av SVT:s redaktion, en redaktion som hade hög journalistisk trovärdighet.

Också när det gäller artikeln om att Linnéa Manzanares lämnat sitt styrelseuppdrag i Gävle Pride hänvisade tidningen till en artikel på SVT Gävleborg.

Tidningen menar att anmälarna har fått komma till tals. I den första artikeln framgick att Sergio Manzanares kontaktats, men avböjt att svara. Inför ytterligare en publicering har anmälarna erbjudits att komma till tals, men avböjt. I publiceringen av rewriten från SVT hade anmälarna fått utrymme att kommentera i SVT.

Anmälarna återkom och framhöll att även om tidningen ansåg att en person var offentlig och av allmänintresse rättfärdigade inte det att blanda ihop yrkesroll med politiska uppdrag och privatliv. Eller blanda ihop omständigheter till den grad att det skapades berättelser som inte var korrekta. Den grova vinklingen gjorde det omöjligt att kommentera från parets sida.

Tidningen vidhöll att anmälarna fått komma till tals, men upplyste också om att publiceringarna gjorts i Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Hela Hälsingland. Varje ansvarig utgivare stod för sin publicering, men det vore orimligt för alla parter att en reporter från varje redaktion skulle kontakta berörda för att ge dem möjlighet att ge sin bild.

PO: Allvarliga anklagelser inte belagda

PO konstaterar att det finns ett allmänintresse att skriva om kommunens tidigare ordförande för revisionen och politikern Sergio Manzanares misstänkta jäv i arbetet och hans bolagsengagemang. Även föreningen Gävles Unga får tåla granskning. Det var motiverat att namnge och granska Linnéa Manzanares med tanke på hennes roll i föreningen.

Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva vad som är sant eller falskt i en publicering. Det är dock viktigt att en tidning har haft tillräcklig grund för att lämna en uppgift utifrån det underlag tidningen haft vid tidpunkten för publiceringen.

I artikeln den 7 mars Så försökte jävmisstänk[t]a Gävleprofilerna lura myndigheterna på pengar – tvingas betala över 700 000 kronor skriver tidningen, reservationslöst, att bolaget har ägnat sig åt ”omfattande skattefusk”. I rubriken anges att paret har försökt ”lura myndigheterna på pengar”. Det framgår av tidningens redovisning av Skatteverkets utredning att verket inte har accepterat hur vissa poster bokförts. Det framgår däremot inte något stöd för att Skatteverket ansett att anmälarna haft uppsåt att vilseleda myndigheten. Det är även oklart vilken övrig myndighet anmälarna försökt lura.

Anmälarna får tåla att tidningen menar att det finns en misstanke om ett målvaktsupplägg vid försäljningen av bolaget.

Den 7 mars skriver tidningen också att Sergio Manzanares utreds för jäv och skattebrott. Efterbeskattning till följd av Skatteverkets utredning ger inte underlag för att paret utreds för ”skattebrott”.

Den 21 mars publiceras en rewrite av en artikel från SVT. Rubriken lyder: Paret Manzanares sålde skuldsatt bolag till kriminella – misstänks för ekobrott. I rubriken framgår att de misstänks för ekobrott, i ingressen till SVT:s artikel står enligt ”uppgifter till SVT är de anmälda till Ekobrottsmyndigheten”.

Det framgår inte vem som gjort en anmälan till Ekobrottsmyndigheten och vad den avser. När begreppet ”misstänkt” används i samband med påstådd brottslighet bör en tidning vara noggrann med att redogöra för om personerna formellt delgivits misstanke om brott. Särskild försiktighet bör iakttas när det gäller anmälningar. Vem som helst kan anmäla vem som helst för vad som helst. Den säger inget om det faktiskt föreligger misstanke om brott.

I en från SVT rewritad artikel den 26 mars Efter misstankarna om jäv och skattebrott – Linnéa Manzanares har lämnat Gävle Pride står att misstankarna rör ”skattebrott”. Tidigare rapporterade uppgifter ger inte tillräckligt stöd för att beskriva det som misstankar om skattebrott. Någon sådan uppgift finns inte heller i SVT-artikeln.

Utgivare ansvarar för varje publicering

PO kommenterar också möjligheten till bemötande när det gäller de rewritade artiklarna från SVT. Det finns inget problematiskt ur ett pressetiskt perspektiv att tidningen publicerar en rewrite. Den ansvarige utgivaren har dock ett ansvar för publiceringen även om det finns ett stort förtroende för den andra redaktionens arbete. I artikeln påstås att de namngivna anmälarna är misstänkta för ekobrott. Det är uppgifter som de bör få bemöta samtidigt. Det är därför inte ur ett pressetiskt perspektiv acceptabelt att hänvisa till att en annan redaktion har kontaktat anmälarna och gett dem möjlighet till bemötande.

Därför fäller PO publiceringarna

Det finns ett ansvar att beskriva skadande uppgifter på ett korrekt sätt. Särskilt när tidningen skriver om allvarliga anklagelser. Det har tidningen inte lyckats med. Det gäller till exempel användningen av ord som ”misstänkt”. Inga formella misstankar om vare sig jäv eller ekobrott har belagts av tidningen.

Tidningen har även oreserverat publicerat påståenden om omfattande ”skattefusk” och att anmälarna ”försökte lura” myndigheterna.

Tidningen har inför de inledande artiklarna gett anmälarna möjlighet till bemötande. I rewriten av SVT:s artikel den 21 mars beskrivs dock SVT:s uppgift om en anmälan till Ekobrottsmyndigheten, som en misstanke om ekobrott, utan att tidningen själv kontaktat anmälarna för en kommentar. Det är då inte tillräckligt att hänvisa till det journalistiska arbetet som SVT:s redaktion har utfört. Anmälarna har inte fått en adekvat möjlighet till bemötande i den delen.

Anmälarna har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. För den bör tidningen klandras.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar PO:s bedömning att anmälarna har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.