Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer pengar till soldater

Annons

Vi har lämnat bakom oss den 15-åriga period då kalla krigets invasionsförsvar befann sig i ständig neddragning. Socialdemokratiska försvarsministrar lade under dessa år ned 60 förband och verksamhetsställen. Vi bygger nu istället ett nytt försvar med stående och kontrakterade förband, som består av hel- och deltidsanställda soldater. Detta för att höja försvarets kvalitet och användbarhet.

Totalt ska försvaret anställa 16 000 unga människor de kommande åren. Det är nya och för Sveriges säkerhet viktiga jobb. Hittills har nära tio tusen unga människor sökt de 1 200 platser som fram tills nu funnits på den militära grundutbildningen, en utbildning som numera sker på frivillig grund.

Försvarsmakten ska nu bli Sveriges kanske största ungdomsarbetsgivare. Huvuddelen av de gruppbefäl, soldater och sjömän som ska rekryteras kommer att vara under 26 år.

Denna reform för att öka Sveriges försvarsförmåga skulle inte kunna ske om vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet fick skära ned försvarsanslagen med som de vill minst 2 miljarder kronor varje år. Deras förslag skulle innebära färre soldater och sänkt försvarsförmåga för Sverige. Såväl förbandsverksamheten, som forskning, anskaffning och vidmakthållande av materiel skulle drabbas.

För att kunna höja försvarsförmågan krävs en stabil ekonomi. Försvarsmakten har förbättrat och förstärkt sin ekonomistyrning genom ett arbete tillsammans med Försvarsdepartementet och med stöd av bland annat Ekonomistyrningsverket. Och detta har resulterat i att Försvarsmakten har hållit sig inom sina ekonomiska ramar ända sedan 2008. År 2010 gjorde Försvarsmakten ett överskott, ett sk anslagssparande, om drygt 900 miljoner kronor. Mer än 700 miljoner får man ta med sig in i 2011, för att stödja verksamheten och uppbyggnaden av det nya försvaret.

Mellan 2009 och 2014 beräknas försvarsanslagen i regeringens budget att räknas upp med ca 4 miljarder kronor. Regeringen skär inte på försvarsanslagen. Vi utgår från oförändrade anslag, som beräknas för en årlig uppräkning.

Just nu arbetar dessutom en utredning för att frigöra miljardbelopp från försvarets stöd- och kringverksamhet, för att vi ska kunna överföra pengar till förbandsverksamheten. Därmed skapas nya resurser för soldater i det svenska försvaret.

Regeringen genomför just nu den största försvarsreformen sedan värnplikten infördes för över hundra år sedan. Syftet är entydigt – att höja försvarets kvalitet och förmåga. Det stärker försvaret av Sverige och våra möjligheter att visa solidaritet genom internationella insatser.


Sten Tolgfors
försvarsminister

Mer läsning

Annons