Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöarbete lönar sig

Landstingsrådet i Uppsala län, Johan Örjes (C), argumenterar för den ekonomiska och hälsofrämjande nyttan med landstingets miljöprogram.

Annons

Uppsala läns landsting är ett av de ledande landstingen när det gäller miljöarbete. Vi har under den gångna mandatperioden tagit många steg för att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet har på miljön, i länet, i Sverige och globalt.

Men det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjd med vad vi åstadkommit, vi måste ta nya steg.

Nu när vi går in i 2011 börjar också landstingets nya miljöprogram att gälla. Det är ett ambitiöst miljöprogram där vi från alliansen skärper landstingets miljöprofil.

Vi slår fast att landstinget har som vision att till år 2020 helt ha upphört med fossila bränslen – även när det till exempel gäller ambulansflyget. För att nå den målsättningen krävs det redan under denna mandatperiod omfattande insatser. Under de kommande åren tar vi viktiga steg för att ersätta fossila bränslen med bränslen som har mindre negativ påverkan på miljön.

Vi planerar till exempel för att 80 procent av länsbussarna 2014 ska drivas med biogas. Vi har också ambitiösa mål när det gäller de personbilar och transportfordon som landstinget använder.

Landstinget kommer även att försöka påverka de resor som patienter gör och som landstinget betalar för.

Ett område där vi i Uppsala läns landsting hittills inte varit särskilt framstående är energiförbrukning. Vi sätter därför upp det ambitiösa målet att inom fyra år minska energiförbrukningen i våra fastigheter med 20 procent och vi avsätter under de närmast tre åren en bra bit över 100 miljoner kronor för att genomföra investeringar i energieffektiviserande åtgärder.

I det miljöprogrammet som nu börjat gälla finns också mål för biologisk mångfald. Det är första gången som ett landsting i ett miljöprogram sätter upp mål för biologisk mångfald, ytterligare ett tecken på att Uppsala läns landsting är ett av Sverige ledande miljölandsting.

Vi kommer också att aktivt använda oss av upphandlingar som gynnar de producenter som tar särskilt ansvar för vår gemensamma miljö. Nytt är att vi i detta program också sätter upp mål när det gäller miljökrav på textilier.

Självklart är det så att miljöarbete på sikt alltid ger fördelar genom att vi minskar belastningen på vår miljö och i många fall också på hälsan. Men det är också klart att de ekonomiska prioriteringar som alltid måste ske i en offentlig verksamhet också omfattar miljöarbetet. Det är därför glädjande att även om det finns vissa kostnader förknippade med att genomföra miljöprogrammet, finns det också intäkter och andra kostnader som minskar. Sammantaget visar beräkningarna att ett fullt genomfört miljöprogram kommer att sänka landstingets kostnader med några miljoner kronor per år.

Ett ambitiöst miljöarbete lönar sig – för miljön, för hälsan och för ekonomin.

Johan Örjes (C)

landstingsråd

Annons