Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderat skogspolitik tar hänsyn

Moderaternas nya partiprogram slår fast att vi är ett parti som sätter människan först. Att företräda allmänintresset innebär inom skogs- och jordbrukspolitiken självklart att företräda behovet av en levande natur och av biologisk mångfald, men också Sveriges cirka 330 000 skogsägare.

Det nya ersättningssystemet för skog som genom expropriation har omvandlats till naturreservat innebär att markägaren ersätts med 25 % utöver marknadsvärdet. Det bedöms vara en rimlig kompensation för den förlorade inkomst som skogsägaren hade kunnat få av sin mark om den varit i produktion. Påslaget är också viktigt för att möjliggöra ett långsiktigt gott skydd av skog i naturreservat eftersom dess ägare är ansvariga för förvaltningen också efter omvandlingen.

Sverige anslöt sig 2010 till Nagoya-avtalet, FN:s globala avtal för biologisk mångfald. Det innebär att regeringen redan nästa år ska presentera ett åtgärdsprogram för en rad mål, däribland hur vi ska halvera avskogning och skydda 17 procent av våra totala land- och vattenområden.

Ett stärkt skydd av den biologiska mångfalden är en av regeringens fyra högst prioriterade miljöfrågor. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har 184 000 hektar skog fått ett långsiktigt skydd, vilket är en dubblerad takt jämfört med tidigare mandatperioder. Breda åtgärder krävs för en fortsatt utveckling i samma positiva riktning.

Rutschman och Tidholm har inga förslag på hur ägare av exproprierad mark ska kompenseras, eller på hur fler skogsägare ska uppmuntras till att vilja skydda sin mark. Klart är dock att Kometprogrammets naturvårdsavtal är en av de åtgärder som Alliansregeringen vidtagit för att möta markägare som vill skydda sin skog. Vi är också öppna för möjligheten att införa fler skyddsformer.

Samverkan mellan alla berörda parter är en förutsättning för att vi ska nå målen för biologisk mångfald och det är en fortsatt prioriterad fråga för Moderaterna och Alliansen. Så tar vi ansvar för hela Sverige.

Lars Hjälmered (M)
ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, ansvarig för miljö- och klimatfrågor

Johan Hultberg (M)
ledamot i miljö - och jordbruksutskottet, ansvarig för skogsfrågor

Lars Beckman (M)
Suppleant i miljö- och jorbdruksutskottet