Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderata förslag för en bättre förvaltning av våra vilda djur

Lantbruk och boskapsuppfödning är en viktig del av Sveriges ekonomi och skapar, precis som landsbygdsturism och jakt, arbetstillfällen och tillväxt. Dessa näringar måste, inte minst i Gävleborg, samexistera med de vilda djuren. Dagens jakt- och miljölagstiftning lyckas dock inte fånga det helhetsperspektiv som är nödvändigt för att natur- och vildmarkens olika grupper ska kunna samexistera. Det är viktigt att förvaltningen av vilda djur är förankrad hos de människor vars vardag berörs av vilt- och rovdjurssituationen. Moderaterna har därför rest runt i landet, till bl a Söderhamn, för att inhämta synpunkter på rovdjurspolitiken. Arbetet har nu landat i en rapport med förslag för en bättre förvaltning av våra vilda djur.

För att en förvaltning av våra vilda djur överhuvudtaget ska fungera krävs uppgifter om hur många djuren är och var de finns. Dessa inventeringar ifrågasätts ibland och för att ta hänsyn till olika intressen föreslår vi att medlemmar från både jakt- och miljöorganisationer ska få delta i inventeringsarbetet. Dessutom bör regionala intressen vägas in i de nationella målen. Ett steg i arbetet är också att ge länens viltförvaltningsdelegationer ett stärkt mandat. Där finns olika intressen representerade. En så bred folklig förankring som möjligt tror vi är oerhört viktigt. Beslut ska inte upplevas som att de fattas långt bort, utan med hänsyn till lokala förutsättningar.

Det bör även införas ett mer samlat ansvar för förvaltningen av våra vilda djur. Detta gäller såväl i regeringskansliet som på myndighetsnivå. Det ansvaret bör ligga på landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen.

Skyddsjaktslagstiftningen behöver förtydligas. Man måste tydliggöra när skyddsjakt är tillåten. Det är också viktigt att bestämma en maximitid inom vilken beslut om skyddsjakt ska tas. Även möjligheten att ta bort hela revir i län med stor vargtäthet bör ses över. Vi tror även att förvaltningsplaner behövs för fler djurarter.

Vad gäller jaktbrott så är några av förslagen att Rikspolisstyrelsen ska skapa en egen enhet som endast hanterar jaktbrott för att kunna arbeta mer brottsförebyggande. Dessutom ska den som dödat ett rovdjur enligt 28§ i jaktförordningen, då ett tamdjurs ägare dödat ett rovdjur som angripit tamdjuret, anmäla händelsen till Länsstyrelsen istället för polismyndigheten.

Dessa förslag grundar sig i de resor Moderaterna gjort runtom i landet för att diskutera de problem och möjligheter som kommer av att leva och verka nära de vilda djuren. Politikutveckling och lagstiftning tar tid, men vi hoppas att våra förslag kommer bidra till en bättre vilt- och rovdjursförvaltning i Gävleborg och i hela Sverige.

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län

Ulf Berg (M)
Riksdagsledamot Dalarnas län