Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderaternas recept för att få Sverige att fungera

Sverige är på fel spår. Sverige behöver omfattande reformer. Svaga grupper stängs ut från arbetsmarknaden och många människor har mycket svårt att få ett första jobb. Samtidigt är bostadsbristen stor, vilket försvårar för människor att flytta till jobben och företagens möjlighet att rekrytera. Skolresultaten och kunskapsnivån i den svenska skolan är fortfarande generellt sett inte tillräckligt bra. Vidare behöver stora grupper nyanlända integreras i Sverige och etableras på den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges regering saknar den handlingskraft som krävs för att klara av Sveriges utmaningar. Den saknar förslag till konkreta reformer för jobb och integration samt är motvillig till att se problemen med utanförskap.

 Vägen till jobb för nyanlända och asylsökande behöver kortas. Därför ska vi fråga människor som kommit hit vad de kan, redan första dagen. Sveriges största utmaning är att klara integrationen av de stora grupper nyanlända som kommit till Sverige under de senaste åren och samtidigt bryta det nya och djupa utanförskap som drabbar unga och utrikes födda som redan lever i Sverige.

 Här behöver Sverige fler lösningar. Vi behöver nya sätt för att se till att människor ska få ett arbete, en lön, arbetskamrater och en chans att forma sina egna liv. Eget arbete ger gemenskap och skapar en viktig upplevelse av att vara behövd, samtidigt som det ger självständighet genom egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också mer resurser till vår gemensamt finansierade skola, vård och omsorg. Sveriges sammanhållning och styrka bygger på att alla som kan arbeta ska arbeta.

 I Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2016 satsar vi uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet. För att det bättre ska löna sig att arbeta vill Moderaterna införa ett så kallat förstajobbet-avdrag. Det ger en familj med två arbetande vuxna cirka 3 500 kronor mer per år.

Utbildning behöver kopplas till möjligheterna att få jobb. Därför är en ny yrkesutbildning som är kopplad till ett skarpt jobblöfte från en arbetsgivare nödvändig. Unga och nyanlända bör kombinera jobb och utbildning.

 Sverige behöver bättre förutsättningar för att klara tryggheten och säkerheten i landet. Under Alliansregeringen genomfördes stora satsningar på fler poliser. Befolkningsökningen och samhällsutvecklingen gör att det behövs ännu fler poliser för att utreda och bekämpa brott. Moderaterna vill utbilda och anställa 2 000 nya poliser som i huvudsak ska användas för att förstärka brottsbekämpningen i särskilt utsatta områden samt i glest befolkade delar av landet.

 Sverige behöver slå in på ett nytt spår. Detta beskriver vi i Moderaternas vårmotion. Sverige ska fungera.

 Marta Obminska (M)

riksdagsledamot för Uppsala län

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel