Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Möjligheternas skogsbruk

Annons

Den svenska skogen har byggt upp den svenska välfärden och är en oerhört viktig naturresurs. Den är fortfarande basen i svensk sysselsättning framför allt i regioner där andra jobb blir svårare och svårare att få. Just nu är skogsindustrin inne i ett mycket spännande skede, där nya produkter med högt förädlingsvärde utvecklas. Skogen ger oss, förutom traditionella produkter som papper och massa, gröna bränslen, kläder, mat och möjlighet till rekreation och turism.


Skogen kommer att spela en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och för att vända den negativa klimatutvecklingen. Stora möjligheter finns, men alla inblandade har också ett mycket stort ansvar. Skogen ska nyttjas och vårdas så att vi alla, våra barn och barnbarn, får fortsätta ta del av dess nyttigheter.
Vi anser att vi i Sverige gått från ett läge där industriintressen och miljöintressen stått emot varandra, till ett nytt läge där dessa intressen i stor utsträckning sammanfaller. Denna ökande samsyn på miljö- och klimatfrågorna är en bra början. Att vi haft tuffa miljöregler har lett fram till mer miljöanpassade och energieffektiva processer som är bra för alla.

Det är av största vikt att vi fortsätter detta gemensamma arbete för att värna balansen mellan skogsvårdslagstiftningens två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet.
Vi måste både lyckas med att göra vår skogsindustri konkurrenskraftig och bevara skyddsvärda skogar. Denna ”samregim” mellan skogsbruk och naturvård är en skör balans. Vi menar att den borgerliga regeringen äventyrar denna balans och därför behövs det en översyn av lagar och förordningar för att åter jämställa miljömål och produktionsmål.

Regeringen borde kraftigare prioritera skydd och skötsel av den svenska skogen. Det behövs också åtgärder som stimulerar till ett mer miljöanpassat skogsbruk, och statens resurser för att köpa in och bevara värdefull natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden måste öka och anslaget i budgeten för att köpa in värdefull skog måste förstärkas. Det är inte rimligt att förlita sig på frivilliga initiativ. Markägare måste få rimligt betalt för värdefull skog.

Skogsvårdande insatser såsom röjning, gallring och återplantering måste också öka, annars får vi en sämre tillväxt, och på sikt sämre konkurrenskraft.
Skogsstyrelsen har en viktig roll som expertmyndighet åt regeringen, som rådgivare åt skogsnäringen och som främjare av skogsvårdslagen. Det är viktigt att skogsstyrelsen får reella möjligheter att arbeta efter de skogspolitiska målen. Regeringens avveckling av skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är helt ideologiskt betingad i syfte att ge uppdrag åt nya, privata aktörer. Vi anser att det finns en viktig poäng i Skogsstyrelsens arbete som oberoende värderande tredje part mellan köpare och säljare av skog.

Den svenska skogen ska räcka till mycket och har stor ekonomisk potential. Vi vill att den ska vara en resurs för många generationer framöver och då krävs en skogspolitik med engagemang, men också mod att våga stå upp för ett hållbart brukande och bevarande av biologisk mångfald.

Christina Karlsson (S)
riksdagsledamot från Örnsköldsvik och skogspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Mer läsning

Annons