Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska gåendet prioriteras

/
  • HÖJD STATUS.  Gående är en eftersatt transportform, åtminstone då det gäller trafikforskningen. Men nu försöker forskare i Lund ta reda på vad som får oss att vilja gå.
  • Forskare.  David Lindelöw försöker ta reda på vilka faktorer som gör att vi vill gå mer.

Annons

Trots att de flesta resor innehåller gångsträckor är gåendet en förbisedd transportform i stadsplaneringen. Men när städerna ska bli hållbara och bilåkandet minska måste fotgängarna prioriteras.

Forskare i Lund försöker nu ta reda på vad som får oss att gå – eller låta bli.

Tittar man på statistiken verkar bara ungefär var fjärde person använda fötterna som transportmedel för dagens viktigaste resa. Vi tar oftare bilen, bussen, tåget eller kanske rent av cykeln. Men det är en sanning med modifikation.

– Gåendet ingår ju som en del i nästan alla resor. Man går till bilen, tåget och bussen. Om man dessutom skulle titta på tidsperspektivet, och inte bara hur lång sträcka man färdas, skulle gåendet få ännu högre dignitet i statistiken, säger David Lindelöw, forskare vid Lunds universitet.

Lindelöw arbetar med forskningsprojektet Hasta, vars syfte är att skaffa kunskap om vad man kallar ”en hållbar och attraktiv stadstrafik”. Det behövs. Gående är ett eftersatt forskningsområde. Det finns helt enkelt väldigt lite svenska studier gjorda där gåendet betraktas som en transportform.

I Hasta gör man dock det, bland annat genom att i samarbete med forskare inom arkitektur och miljöpsykologi jämföra gåendet i olika stadsdelar i Malmö.

– Det är svårt att veta vad forskningen ska leda till eftersom vi saknar mycket av den grundläggande kunskapen. Vi måste alltså själva göra mycket grundforskning för att sedan se vilka slutsatserna blir, konstaterar Lindelöw.

I sitt arbete för att skapa hållbara städer har kommunerna arbetat mycket med utveckling av kollektivtrafiken. Just nu är även cykeltrafiken i fokus, men man kan ana att intresset för gåendet kommer härnäst. Stockholms nya översiktsplan heter till exempel Promenadstaden och i Göteborg har man tagit fram ett fotgängarprogram.

– Jag tror att det finns stora vinster i en bättre planering för gående. Om man ser promenaden som en form av transport, lär sig hur flödena ser ut och vad som får folk att gå eller inte kan man antagligen skapa gaturum som lockar till gående, säger Lindelöw.

– Det leder till mycket annat som är positivt för staden. Gatorna upplevs som tryggare med fler gångtrafikanter, utsläppen minskar och dessutom får det en positiv hälsoeffekt.

Mer läsning

Annons