Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mygg eller inte mygg, det är frågan

Annons

Sedan flera år tillbaka utkämpas vissa somrar en intensiv kamp mot översvämningsmyggan Aedes sticticus i områden vid Dalälven där befolkningen lider oerhört när myggen attackerar. Därför finns det all anledning försöka hitta nya lösningar på myggproblemen – såväl på lång sikt som mer kortsiktigt. Dessutom är stickmyggen ett enormt problem i många länder och över stora delar av världen. Vissa arter sprider farliga infektioner. Kan vi ta fram bra fungerande och långsiktigt hållbara bekämpningsmetoder, så öppnar det möjligheter att hjälpa till i andra länder och rädda människoliv. Vid nedre Dalälven har vi byggt upp en oerhörd lokal kompetens på området. Detta genom samarbete med den absolut bästa kompetens som finns nationellt – och jag vågar påstå – internationellt.

Länsstyrelserna har initierat ett omfattande arbete med att hitta verkningsfulla nya myggbekämpningsmetoder, genom att utreda möjligheten till ändrade vattendomar, att sly röjs från slåtterängar, att bygga invallningar, etc. Men det är ännu oklart om man kan begränsa mängden av översvämningsmyggan tillräckligt för att folk ska märka någon skillnad. Det är också oklart hur växter, insekter, grodor och fåglar påverkas av Länsstyrelsens metoder – här behövs långsiktiga vetenskapliga studier av ekologiska effekter. Därför ser Länsstyrelserna, andra myndigheter och forskare, idag ingen annan lösning än fortsatt stickmyggbekämpning genom att nyttja BTI. Ingen skulle kunna vara gladare än undertecknad om det gick att hitta andra metoder som dels får bort översvämningsmyggan, dels inte hotar den biologiska mångfalden, dels medför att statliga och kommunala finansieringar därmed inte blir nödvändiga.

Då är det beklämmande att få ta del av några tjänstemäns försök att hindra bekämpning i ett antal områden. Områden som är helt avgörande för hur folket i Gysingeområdet kommer att ha det i sommar. Det finns en betydande risk att dessa tjänstemän helt spolierar arbetet med att bygga upp ett förtroende hos myndigheterna och därmed också arbetet med att försöka hitta andra fungerande lösningar på myggproblemen.

Inte visats att bekämpning i National Parken är någon fördel?
Ska det vara så svårt att begripa att myggen kläcks från översvämmade områden i National Parken och flyger in i samhällen – så klart det blir bättre om man bekämpar. Kan det vara så att Miljö – och Hälsoskyddschefen håller till i Sandviken och inte behöver träffa myggen på sommaren? Lätt att uttala sig när man inte själv är berörd.

Biologisk bekämpning skadar det naturliga landskapet och vissa arter får svårt att överleva!
En art som har problem att leva vidare i nedre Dalälven är den inhemska befolkningen – de får ingen möjlighet att återhämta sig under sommaren, deras ungar kan inte vara ute och bada och leka med sina kompisar. Vem har intresse av ett älvlandskap utan ursprungsbefolkning? Varför lägga sten på bördan hos en redan hårt prövad befolkning?

Mer långsiktig lösning?
Det finns ett förslag på omreglering av Dalälven så att det blir en stor, kall, djup och tidig vårflod i nedre Dalälven (ungefär som 1916). Men det har inte presenterats några fakta som visar att detta verkligen kan fungera som bekämpning. Viss risk att den prövade ursprungsbefolkningen på så sätt kommer att först drabbas av kraftig översvämning med allt vad det innebär - och därefter drabbas av en omfattande mygginvasion. Det är inte så lätt att åstadkomma en tidigare vårflod än den som naturen själv kan ordna.
Umeåforskarna har även nämnt i sin utredning att man kan flytta bort människor från området när myggen blir besvärande, alternativt att lösa in fastigheterna. Kanske är detta den långsiktiga lösning som Miljö- och Hälsoskyddschefen i Sandvikens kommun förordar?

Den biologiska stickmyggbekämpningen har inneburit en enorm lättnad för ortsbefolkningen och har även möjliggjort för turister och andra besökare att vistas i området. Forskarnas studier av områdets insekter visar att bekämpningen inte har några betydande miljöeffekter och ingen art av fjädermygga har utrotas. Kravet torde vara att Miljö –och Hälsoskyddschefen slutar kasta ur sig lösa påståenden om risker, utan i stället tar fram några fakta eller slutar motarbeta ortsbefolkningen. Miljööverdomstolen har lämnat tydliga besked om att det inte finns någon risk för betydande negativa miljöeffekter. Vilken bevisföring har Bygg & Miljö att anföra annat än verklighetsfrämmande åsikter? En myndighet torde ha ett ansvar att bidra med kompetens.


(C)arl-Ewert Ohlsson

Mer läsning

Annons