Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”När de väl kommer hit har de kommit rätt”

Sedan 2008 har det skett en dramatisk ökning av adhd bland barn i Gävle. 60 utredningar första året, 200 året därpå och sedan hundra nya varje år. Men tidigt ställda diagnoser är positivt på sikt, menar Björn Augustsson, vårdenhetschef på BUP Södertull.
– Vuxenpsykiatrin kommer förhoppningsvis att få färre kroniker. Många av deras patienter i dag är fall av adhd och autistiska tillstånd med utvecklad annan psykiatrisk problematik som vi förut missade.

Björn Augustsson är utbildad psykiatrisköterska och har funnits i verksamheten i 28 år. I 20 år som chef och de sista tio åren ansvarig vid Södertull. Det är en av två enheter inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, i Gävle, vars ansvarsområde omfattar hela Gästrikland. I Södertull görs bedömningar och utredningar, i Gula Villan vid Västra Vägen i anslutning till sjukhusområdet behandlas patienterna som tillhör BUP upp till 18 års ålder.

Det finns ett hundratal under sex år. Då handlar det om hyperaktiva barn som har svårt att finna ro, och har sömnsvårigheter. Medicinsk behandling förekommer i enstaka fall redan bland fyra- och femåringar, men blir vanlig från sju-åtta års ålder.

Av cirka 1 800 patienter inom BUP i Gävle behandlas 1 200 för adhd eller andra liknande psykiatriska tillstånd. Synen på adhd har förändrats. Tidigare härskade uppfattningen att problemen berodde på stökiga sociala hemförhållanden och bristande föräldraskap, vilket upplevdes stigmatiserande. I dag vet man att adhd är en funktionsnedsättning, en omognad i nervsystemet, och ofta är ärftligt. Nu rekommenderas tidig medicinering.

BUP Södertull har inget remisstvång. Föräldrar kan själva ringa och be om en bedömning. Förutsättningen är att barnet någorlunda når målen i skolan, men ändå har det jobbigt. I bland hänvisar BUP till andra instanser, primärvård eller skola som rekommenderas göra stödinsatser.

Av cirka 1 200 nya ärenden varje år har under det senaste året 265 returnerats, 900 kommit till BUP för ett första besök, 600 gått vidare till utredning vilket omfattar minst tre besök. Av de sistnämnda har nästan alla gått vidare till behandling.

– När de väl kommer hit har de kommit rätt, säger Björn Augustsson.

Trycket på Södertull har varit hårt på grund av vakanser. När det gäller nya besök har vårdgarantin kunnat uppfyllas, 90 procent inom 30 dagar, däremot har man inte hunnit med utredningarna. I sommar har cirka 75 barn stått i kö och Björn Augustsson säger att han får påstötningar från oroliga föräldrar varje vecka. Arbetsbelastningen på de 25 i personalen är stor, utökade resurser skulle vara önskvärt.

– Vi jobbar oerhört hårt för att hjälpa barnen och i bland hör föräldrar av sig med solskenshistorier: ”min unge är helt förändrad, plötsligt funkar skolan och betygen har höjts.”

– Generellt tror jag inte barn mår sämre i dag än tidigare, men det har blivit ett mer komplicerat samhälle att leva i. Tempot är uppdrivet, det är lite luft i organisationerna, de enkla jobben är borta, många står utanför arbetsmarknaden, och samtidigt ska man vara en bra förälder. Skolan har blivit tuffare och nätet med dess fördelar och nackdelar grumlar också bilden, säger Björn Augustsson.

Unga med allvarligt självskadebeteende är föremål för de största insatserna. Det är barnpsykiatrins mest kvalificerade behandling, säger Björn Augustsson. Barnen får samtal både enskilt och i grupp och de vuxna kan delta i årslång föräldragrupp. Medicinering förekommer. Akuta insatser görs också för ensamkommande flyktingbarn, särskilt om de nåtts av asylavslag. En starkt överrepresenterad grupp i förhållande till antalet.

– Vi följer noga flyktingdebatten och den stora mängden av trauma bland barn. Här kommer att krävas en hel arena av satsningar, inom skola, BUP, ungdomsmottagning, socialtjänst och habilitering, säger Björn Augustsson.