Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närheten har stor betydelse

Rädda Barnen är inte nöjda med svaret man fick från ledningen för barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg.

Annons

I en magistral replik till Rädda Barnens debattinlägg där vi uttrycker oro för effekterna av förslaget till förändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin, har ledningen för denna verksamhet klargjort hur man tänkt i sitt förslag till ändrad organisation.

Vi ifrågasätter inte ledningens ambitioner eller övertygelse om att de föreslagna åtgärderna ska kunna tillfredsställa landstingsledningen genom att man därigenom kan visa på en besparing. Men vi är övertygade om att det bara är en kortsiktig effekt. Det finns också andra aspekter, som vi i det här fallet anser väga tyngre – dels humanitära, dels långsiktiga effekter på den totala samhällsekonomin.

Vi är amatörer på området, men har nära kontakt med skolsköterskor, medarbetare inom socialtjänst, kvinnojourer och andra som i sitt arbete på fältet möter de berörda barnen, ungdomarna och deras familjer. De är alla eniga om att närheten – i geografiskt hänseende och i den personliga kontakten – har stor betydelse för möjligheterna att hjälpa sårbara familjer. Risken är uppenbar att många barn och ungdomar med psykisk ohälsa, som i dag har kontakt med BUP, kommer i kläm och inte kommer att få det stöd de behöver om den föreslagna förändringen genomförs nu.

Ledningen för barn- och ungdomspsykiatrin hänvisar till att man måste samverka med primärvården och att ett utvecklingsarbete pågår mellan primärvården och BUP med syfte att utveckla en första linjens psykiatri även för barn och unga. Så vitt Rädda Barnen känner till pågår detta utvecklingsarbete även nationellt, men denna typ av primärvård finns i dagsläget i vårt län endast i Gävle (Barn- och ungdomshälsovården som tidigare hette Bomhus Barnhälsa). Att bygga upp en fungerande primärvård över hela länet för alla de barn och ungdomar, som lider av psykisk ohälsa utan att vara i behov av specialistvården för dem som är allra svårast sjuka, torde inte låta sig göras inom det pågående budgetåret och inte heller utan att medel tillskjuts utifrån. Hur tänker sig ledningen för barn- och ungdomspsykiatrin att det ska gå till? Och på vilket sätt tänker man sig att barn- och ungdomspsykiatrin enligt det aktuella förslaget till förändring skulle vara bättre skickad att möta de behov som finns av psykiatriska specialistinsatser?

I en konsekvensbedömning inför beslut som berör barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, det vill säga alla som ännu inte fyllt 18 år, bör följande frågor ställas och besvaras (frågorna är hämtade från dokumentet ”Checklista för Konsekvensbedömning – barn och unga, inför beslut inom landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige”):

På vilket sätt kommer barnets/ungdomens bästa att beaktas?

Väger annat intresse än barnets bästa tyngre? I så fall vilket/vems intresse och på vilka grunder?

Hur kommer man att tillvarata barns/ungdomars rätt att komma till tals?

Kommer beslutet att tillgodose alla berörda barn/ungas rätt till lika villkor?

Rädda Barnens distrikt Gävleborg

Rädda Barnens lokalförening i Sandviken-Hofors

Rädda Barnens lokalförening i Gävle

Rädda Barnens lokalförening i Bollnäs

Rädda Barnens lokalförening i Ljusdal

Rädda Barnens lokalförening i Ockelbo

Rädda Barnens lokalförening i Edsbyn

Mer läsning

Annons