Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej, Skolverket, rapporten duger inte!

Mina påståenden i debattartikeln om Skolverkets rapport om effektiva antimobbningsprogram nyligen håller.

Annons

Rapporten är delvis ovetenskaplig, slutsatserna inte i alla delar vederhäftiga och de strider mot mångas beprövade erfarenhet. Skolor och rektorer får inte den vägledning från Skolverket de har rätt till.


Och jag är långt ifrån ensam om min kritik mot rapporten. Många forskare framför samma kritik. Se debattartikel i Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1383939/Slutsatser-om-mobbning-haller-inte.html "Slutsatser om mobbning håller inte", där forskarna Forster/Bremberg/Karlberg/Ogden ifrågasätter rapporten. ”Skolverkets utvärdering av program mot mobbning på svenska skolor har stora brister. Därför måste rapportens slutsatser och rekommendationer – att inget program kan rekommenderas och vissa till och med kan vara skadliga – ifrågasättas. Det skriver fyra forskare i psykologi, socialmedicin och didaktik.”
Vidare citat ”Inget av de åtta program som granskats kan rekommenderas och vissa innehåller till och med inslag som kan förvärra mobbning. För att dra sådana slutsatser måste man ha mycket på fötterna. Det har inte Skolverket. I rapporten framkommer bilden av en utvärdering med flera allvarliga brister.”
Och ” Istället har Skolverket valt att ta reda på effekten av enskilda delar som förekommer i olika program, till exempel skolregler, rastvakter och stormöten. Det skulle kunna vara intressant, men brister i genomförandet gör att resultaten inte är tillförlitliga. För en sådan studie krävs betydligt fler deltagande skolor och andra typer av statistiska metoder än de som Skolverket har tillämpat. Vi får alltså i praktiken varken svar på hur programmen fungerar i sin helhet eller vilken effekt de enskilda delarna har. Det som är allvarligt i sammanhanget är att Skolverket trots det ger tydliga rekommendationer till skolor om delar i program som är effektiva, ineffektiva eller skadliga.”
Min egen grund för att ifrågasätta rapporten är 40 års erfarenhet i arbetet mot mobbning som lärare, rektor och förvaltningschef i flera kommuner. Kontakt med och ansvar för tusentals elever och hundratals lärare och skolledare har gett mig tillräcklig erfarenhet och kunskap för att våga mig på att säga att rapportens slutsatser inte är tillförlitliga.
Jag är helt överens med Skolverket om att ”Skolledare och lärare har en mycket viktig uppgift att bekämpa mobbning och kränkande behandling” och det är viktigt att diskutera metoder och tillvägagångssätt. Och det allra viktigaste är inte att avgöra vem som har rätt eller fel. Det viktigaste är att hitta fram till effektiva metoder i arbetet mot mobbning så att utsatta elevers lidande minskar.

Lars Flodin
Ordförande
Sveriges Skolledarförbund

Mer läsning

Annons