Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nolltolerans mot barnfattigdom!

Annons

Sverige är ett rikt land. Trots det lever i dag över 220 000 barn i fattigdom. Det är barn som växer upp i familjer där pengar till det allra nödvändigaste ofta saknas. Att ge alla barn en bättre start i livet handlar om politisk vilja och om prioriteringar. Vi socialdemokrater ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att fler barn drabbas av fattigdom.
Socialdemokraterna anser att det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i Sverige. För att uppnå detta krävs att vi når målet om full sysselsättning vilket kräver ett långt och idogt arbete. En del åtgärder kan däremot sättas in omedelbart. Vi vill därför höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden samt höja taket i de så kallade vab-dagarna så att fler får en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta och stimulera kommunerna att sänka avgifterna i kultur- och musikskolan. Mot detta ställs den moderatstyrda alliansens beslut enda vision att sänka restaurangmomsen.
Föräldrars ekonomiska situation ska inte få avgöra vilken vård barnet får och som förälder ska man aldrig behöva fråga sig om man har råd att uppsöka läkare med sitt sjuka barn. Barnens hälsa måste stå i centrum och därför måste de orättvisa patientavgifterna i för barn och ungdomar i Uppsala läns landstinget avskaffas omedelbart. Alla ska ha rätt till en god sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken.
Vissa barngrupper behöver mer stöd och förebyggande insatser än andra, exempelvis barn till föräldrar med psykisk ohälsa, missbruksproblem eller begåvningshandikapp. Barn i fosterhem och flyktingbarn behöver också ofta fler insatser än andra barn. Socioekonomiskt svaga områden präglas som regel av en högre andel barn med stora behov än mer privilegierade. Hänsyn måste tas till detta förhållande när resurser fördelas till det förebyggande arbetet.
Barn och ungdomars hälsa är ett prioriterat område och beslutfattare i landstinget måste därför aktivt engagera sig för barn och ungdomars hälsa. Barn och ungdomars har begränsad autonomi och behöver samhället stöd. Hälsan under barn och ungdomsåren är en stark bestämningsfaktor för hälsan i vuxen ålder. Faktorer som innebär risk för hälsan skall reduceras och skyddsfaktorer skall stärkas genom landstingets insatser.
Så menar vi Socialdemokrater att vi bygger Sverige och Uppsala län starkare – tillsammans och med barnens bästa för ögonen.

Thomas Eriksson

Landstingspolitiker (S)

Mer läsning

Annons