Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nonchalant agerande av Socialdemokraterna i Gävle!  

Nya regler för partistöd fattades av riksdagen 2013 och dessa regler har nu för första gången tillämpats. Reglerna innebär att alla partier årligen måste redovisa till fullmäktige hur stödet använts. Hela syftet och avsikten var att stödet till de politiska partierna skulle bli mer transparent. Kommunens medborgare skulle få veta till vad och hur miljonerna som ges till partierna används. 

Döm om min förvåning då jag ser Socialdemokraternas redovisning av sitt partistöd. Självaste riksdagsledamoten, Elin Lundgren, som har att följa de beslut som hon själv varit med och fattat visar en otrolig nonchalans. Tillsammans med partikassören Tommy Berger har Elin skrivit under redovisningen eller rättare sagt den korta berättelsen. Socialdemokraterna har lämnat in en redovisning som helt saknar siffror och ger mig som medborgare ingen som helst insikt i hur det stora partiet valt att använda sitt stöd.

Socialdemokraterna i Gävle har under 2015 erhållit 1 021 200 kronor i partistöd. Partistödet har under året används för insatser som syftar till att hålla ihop och stärka den kommunala partiorganisationen och det politiska ledarskapet. Sedan nämns i redovisningen på tre meningar att huvudområdena dit pengarna har gått är; opinionsbildning, stärka folkrörelsen, politikutveckling och ledarskap. I och med detta är uppenbarligen allt klart som korvspad. Man tar sig för pannan! Om Socialdemokraternas redovisning varit daterad den 1:a april hade man åtminstone kunnat avfärda den som ett dåligt aprilskämt. Dessvärre är den daterad den 25:e maj, så vi tvingas nog förutsätta att Elin Lundgren och Tommy Berger på fullt allvar menar att detta är Socialdemokraternas tolkning av hur man öppet redovisar hur man handskas med medborgarnas pengar.

Vi i styrelsen för Liberalerna i Gävle ser synnerligen allvarligt på denna flagranta arrogans och totala brist på respekt för gällande regelverk. Jag skulle vilja hävda att vår redovisning är raka motsatsen till Socialdemokraternas. Den innehåller till att börja med siffror. Vår kassör lade ner ett synnerligen gediget arbete på att skapa en redovisning som faktiskt säger något när man läser den, och som gör att man förstår hur vi använt våra pengar, vilket vi har förstått är själva det grundläggande syftet med gällande regelverk. Såvida vi inte totalt har missförstått andemeningen med reglerna som fattades av Sveriges riksdag 2013, så kan man inte göra annat än konstatera att Socialdemokraternas så kallade redovisning är ett rent hån mot kommunens medborgare och kommunens demokratiska beslutsfattande institutioner.

Det allvarligaste med Socialdemokraternas uppenbara arrogans inför gällande regler är dock inte att det retar upp mig och övriga ledamöter av styrelsen för Liberalerna i Gävle, utan att ett dylikt beteende riskerar att allvarligt skada medborgarnas förtroende för och tillit till politiker och det riskerar dessutom att sänka samhällsmoralen i stort när det gäller att följa lagar och regler. Varför ska vanliga medborgare bry sig om att följa regler när ledande politiker fullständigt struntar i det? Det 96-åriga styret av Gävle förefaller hos Socialdemokraterna ha skapat en sällan skådad maktfullkomlighet där gällande regler inte är så värst mycket att bry sig om utan i bästa fall kan ses som en rekommendation. Det är hög tid att Socialdemokraterna inser att man inte står över lagen och börjar visa respekt för kommunens medborgare och våra demokratiska institutioner.

Om fullmäktige godtar denna parodi på redovisning bidrar tyvärr fullmäktige självt till att sänka förtroendet för demokratiska institutioner i Gävle. De nya reglerna står att läsa i Kommunallagen 2 kap, 9-12§§. De nya reglerna kräver – förutom en ekonomisk redovisning – att redovisningen granskas av en granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Socialdemokraterna har inte skickat in något sådant granskningsintyg. Reglerna säger klart och tydligt att om redovisning och granskningsintyg inte lämnats i tid – vilket var den 30:e juni i år – ska inget bidrag utbetalas för 2017. Jag vill därför uppmana fullmäktige att inte godta Socialdemokraternas redovisning. Från Liberalt håll förutsätter vi istället helt enkelt att inget bidrag kommer att betalas ut till Socialdemokraterna för år 2017. Samtliga partier i Gävle kommun ska visa respekt för demokratiskt tagna beslut och då vi medborgare ber om redovisning hur offentliga medel – partistödet - används så ska ta mig tusan alla partier visa respekt och ge fullmäktige och kommunens medborgare detta!

För styrelsen

John-Erik Åslund (L)

Ordförande

Liberalerna i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel