Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu börjar det

/
  • I går svor en märkbart tagen Barack Obama presidenteden. Vilket innebär att hans väg mot den utlovade förändringen nu börjat. Och förväntningarna på honom är höga. Inte bara i USA.

Den har börjat nu. Vandringen mot förändringen Barack Obama lovade sina väljare i det fall han skulle bli vald till USA:s president.

Annons

Obamas obotliga optimism om framtiden, hans tal om förändring och hopp, blev löften att klänga sig fast vid för en amerikansk befolkning som mer än något annat behöver just förändring och hopp. USA med sin åsidosatta medelklass, trots att dess existens på många sätt utgör basen för den position USA i dag besitter. USA där miljoner människor inte har en sjukförsäkring i ett land där en sjukförsäkring är det enda som kan ge dig värdig vård. USA där en ny underklass vuxit fram i form av working poor, arbetande fattiga, människor som inte kan försörja sig på ett jobb utan tvingas ta sig an två eller till och med tre låginkomstarbeten för att försörja sig och sin familj. USA som är i krig och som tvingats omvärdera sina ekonomiska grundvalar.

För att faktiskt lyckas med åtagandet att få USA, och därmed även resten av världen, på fötter krävs det partiöverskridande lösningarna Obama vurmar för. Vissa frågor är större än meningsmotsättningar partier emellan, och en havererad amerikansk ekonomi är definitivt en av dessa frågor. Men konsensuslösningar framförhandlas knappast på en kafferast. Inte ens de nödvändiga.

I USA finns inte någon egentlig tradition och erfarenhet av samarbete mellan de två partierna annat än i ytterst exceptionella situationer. Vilket gör uppgiften lika svår att realisera som den är ambitiös.

I USA har 3,6 miljoner människor blivit arbetslösa sedan december 2007 då recessionen tog sin början. I december 2008 var 7,2 procent av USA:s befolkning arbetslös. Allt fler blir deltidsarbetslösa. Bolånekrisen har drivit människor och en hel finansmarknad till kollaps.

Obama hade svårligen kunnat svära sin presidented vid en mer ogynnsam tidpunkt i modern tid. Krig pågår i USA:s regi. Konflikten mellan palestinier och israeler har fördjupats. USA:s ekonomi har skakats i grunden, precis som tilltron till marknadskrafternas omdömesförmåga. Men det är också därför, på grund av den situation USA och resten av världen nu befinner sig i, det var så hoppingivande att se just Barack Obama svära presidenteden under gårdagen.

Mer läsning

Annons