Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu förbättrar vi fas 3

Annons

Under det gångna året har debatten gått hög om sysselsättningsdelen i jobb- och utvecklingsgarantin, så kallad fas 3. Oppositionen har kritiserat åtgärden för att vara verkningslös och i lokal media har bilden varit ensidigt negativ.

Men att många upplever sysselsättningen som meningsfull och trivs har det talats mindre om. Likaså att 15 personer lämnar sin sysselsättning för jobb varje dag, vilket kan jämföras med att 140 personer istället förtidspensionerades varje dag under Socialdemokraterna regeringsperiod. Att inte ge möjlighet till arbetsgemenskap och istället erbjuda passivvitet med att gå hemma anser vi vore att resignera i kampen mot långtidsarbetslösheten. Ett mer ansvarsfull politik handlar om att lyssna på det som fungerat mindre bra och därför föreslår vi nu ett antal förändringar.

Vi öppnar omedelbart upp för möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning även i fas 3. Även om den genomsnittliga inskrivningstiden hos Arbetsförmedlingen för deltagare idag är åtta år, och många under denna tid både erbjudits en eller flera utbildningar, kommer det att finnas ytterligare möjligheter om det bedöms kunna leda till jobb i anslutning till avslutad utbildning. Vi kommer också att se över anordnarstödet för att minimera inlåsning och andra icke önskvärda effekter. Dessutom pågår redan en bred översyn av åtgärden och en skärpning av kontrollåtgärderna hos Arbetsförmedlingen.


Jobb- och utvecklingsgarantin är det största arbetsmarkandspolitiska programmet hos Arbetsförmedlingen och riktar sig specifikt till långtidsarbetslösa. Garantin är indelad i tre perioder. En första period med kartläggning och jobbsökarstöd, en andra period med utbildning, praktik- och träningsstöd samt en tredje period med sysselsättning. I sysselsättningsdelen får den arbetssökande utföra en arbetsuppgift hos anordnare, som kan vara en myndighet, en ideell organisation eller ett privat företag till exempel. Det handlar inte om ordinarie arbetsuppgifter som kan tränga undan vanliga jobbtillfällen, utan om kvalitetshöjande sysslor. Anordnaren får ett stöd om 225 kronor per dag för att ge handledning, säkerställa att en god arbetsmiljö efterlevs på arbetsplatsen och att jobbsökandet fortsätter.


Sysselsättningen är tänkt att ge dessa personer färska referenser, arbetsgemenskap och ett nätverk som kan ge förankring på arbetsmarknaden. Alternativet, att gå hemma under långa perioder och i förlängningen förtidspensioneras som var vanligt förut, är varken bra för individens jobbchanser eller välmående. Vi kommer därför att kontinuerligt arbeta för att förbättra hela jobb- och utvecklingsgarantin så att fler människor kan lämna en lång tids utanförskap för arbetsgemenskap, självförsörjning och ökad egenmakt.

Tomas Tobé
Riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet (M)

Mer läsning

Annons