Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ökar försvarsförmågan

Annons

Vi verkställer nu det första försvarsbeslut på 15 år som syftar till att öka försvarsförmågan – inte till att skära ned försvaret.
Tidigare skulle bara en tredjedel av den nationella insatsorganisationen vara användbar – inom ett år. 2008 var det 11 400 personer. På övriga två tredjedelar av försvaret hade politiken inga krav på tillgänglighet eller användbarhet. Förbanden skulle kunna användas först ett till tre år bort i tiden och först efter att ha fått nya pengar, ny materiel, ny utbildning och övning. Pappersförband försvarar inte Sverige.
Georgienkriget utspelades på fem dagar och avgjordes på två. Det var mindre än 20 000 ryska soldater på plats – men de kom över en natt. Hur hade det gamla svenska försvaret hanterat det?
Hela den nya insatsorganisationen om 50 000 personer kommer vara användbar omedelbart om Sverige hotas.
Vi har förnyat säkerhetspolitiken. Att Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra uttrycks i en nationell solidaritetsförklaring, som nu sju partier omfattar. Vi har tillfört försvarspolitiken ett nytt närområdesperspektiv för Norden, Östersjöområdet, och EU. Vi ska tillsammans med andra kunna verka stabiliserande i närområdet och hindra att problem växer sig stora och påverkar vår egen säkerhet. Varför vänta tills konflikten kommer hit? Oppositionen ägnar sig istället åt att begränsa Sveriges samverkan med andra.
Försvarsmakten ska kunna göra insatser ensamt och tillsammans med andra, med samma förband, i landet, i närområdet och utom närområdet, för att värna Sverige och svenska intressen.
Vi har vänt ett underskott om 1,5 miljarder kronor inom förbandsverksamheten 2008 till ett överskott om totalt 2,5 miljarder 2009. Denna stabilitet har möjliggjort investering i nya helikoptrar och ubåtar.
Vi genomför nu en omfattande materiell förnyelse. Vi dubblerar Sveriges helikopterförmåga, köper ny radarjaktrobot, ubåtar, splitterskyddade fordon, taktisk obemannat spaningsflygplan, nytt signalspaningsfartyg och artillerisystemet Archer.
Vi moderniserar försvarets personalförsörjning, genom rekrytering på frivillig grund och nya specialistofficerare. Rekryteringsbasen fördubblas, när kvinnor och män rekryteras på exakt samma villkor. Olika ålder, utbildningsbakgrund, yrkesbakgrund, kön och familjesituation ger mer medvetna soldater, stabilare grupper och höjda kvalitetskrav. Mer än ett tjugotal andra länder går nu i samma riktning, senast Tyskland.
Nu hittar vi rätt soldater från början. Med plikten utbildade vi till 70 procent soldater som inte ville vara del av försvarets framtid och som lämnade efter utbildningen. Frivillighet möjliggör en enda insatsorganisation för försvarets alla uppgifter och det nya närområdesperspektivet. Tidigare byggdes nya förband för insatser. Värnpliktsförband var inte lagliga att använda utanför landets gränser, med mindre än mobilisering. De nya förbanden lades sedan ned då de var som bäst – utbildade, samövade och erfarna.
Vi får nu professionella soldater och förband – i följande mening: rätt utbildade, övade och insatserfarna. Soldaternas kvalitet räddar liv och styr försvarsförmågan.
Vi gör den största reformeringen av Sveriges försvar på decennier. Vi höjer kraftfullt landets försvarsförmåga. Förverkligandet av det nya försvaret är huvuduppgiften den kommande mandatperioden.
Sten Tolgfors (M), Försvarsminister

Mer läsning

Annons