Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ökar jobben i Gävleborg – men stor risk att arbetsgivarna inte får tag i kompetensen

Nu finns jobben. Sysselsättningen väntas öka i Gävleborgs län, med 500 personer i år och ytterligare 400 nästa år – men risken är att arbetsgivarna inte får tag i den kompetens som de efterfrågar.

Annons

Det är en ganska ljus bild som Arbetsförmedlingen målar upp i sin senaste prognos.

Arbetsgivarna i länet tror på ökad efterfrågan under det närmaste året. Andelen företag som planerar att öka personalstyrkan har inte varit så hög sedan före finanskrisen 2007.

De som söker folk finns framförallt inom handeln, bygg, och hotell och restaurang. Samtidigt är bristen på personal inom vård, omsorg och skola fortsatt väldigt stor.

– Nu måste vi se till att vi lyckas med matchningen, säger Charlotte Humling, chef för Arbetsförmedlingen i Gävle.

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar så ökar också arbetslösheten. Det beror framförallt på att allt fler nyanlända får uppehållstillstånd och skrivs in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Det är både en utmaning och en möjlighet, menar Charlotte Humling

Hon pekar också på vikten av att ungdomar fullföljer sin utbildning.

– Det är alltid svårare att vända tillbaka, säger hon.

En stor del av de arbetslösa har inte klarat gymnasiet. Det rör sig om cirka 1 300 personer under 25 år i länet, en grupp som tenderar att öka.

Inflyttningen från utlandet innebär att minskningen av personer i arbetsför ålder stoppas upp. Om de hade haft tillräcklig kompetens så skulle det ge stora möjligheter för arbetsgivare som behöver anställa.

Men bland de arbetslösa som är födda utanför Europa saknar över hälften gymnasieutbildning eller motsvarande. Utan gymnasium i bagaget och dessutom med bristande språkkunskaper så är det svårt att få de jobb som finns.

Drygt var femte arbetslös har varit utan jobb i mer än två år. Den andelen väntas öka i takt med att alltfler av de arbetslösa räknas till utsatta grupper. Dit räknas de som saknar gymnasium, är födda utanför Europa, funktionsnedsatta eller är över 55 år gamla.

Av cirka 15 400 arbetslösa i Gävleborgs län hör 11 500 till de utsatta grupperna i dag.

– Om det finns lediga platser som maskiningenjör, sjuksköterska eller kock så kan man inte bara anvisa personer som bara har förgymnasial utbildning. Då är man ganska körd. Det finns inte många enkla jobb i dag, säger Bitte Lyrén, analytiker på Arbetsförmedlingen.

På Arbetsförmedlingens kontor i Gävleborg hoppas man att det skapas fler enklare jobb, kanske genom att Samhalls verksamhet utvidgas eller att det skapas nya jobb kring odling, djuruppfödning och skogsbruk.

Där kan man ta vara på kunskaper hos nyanlända som saknar gymnasieutbildningen men som har andra kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytt, resonerar Charlotte Humling och hennes kollegor.

När prognosen presenterades fanns bland andra Niclas Cronsell, Region Gävleborg, med. Han berättade att regionen försöker hitta vägar för att underlätta för bland annat nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Ett av projekten går ut på att skapa ett så kallat snabbspår för utrikes födda med erfarenheter som fordonsmekaniker.

Han tror också att folkhögskolorna kan spela stor roll för att höja utbildningsnivån, liksom att studie- och yrkesvägledarna har stor betydelse för att ungdomar väljar utbildningsvägar som leder till jobb.

– Läget kräver ett helt annat samarbete med andra aktörer, näringslivet och kommunerna, menar Charlotte Humling.