Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu satsar vi på länets missbruksvård

Nu tas krafttag för att förbättra missbruks- och beroendevården. Som ett av sex nya län i landet som får särskilt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting hoppas vi kunna ge bästa möjliga hjälp och stöd till alla som har missbruks- och beroendeproblem.

Annons

Utvecklingsarbetet ska leda till att alla nödvändiga behandlings- och rehabiliteringsinsatser kan erbjudas på lokal nivå. All personal ska arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna och annan aktuell kunskap. I Gävleborgs län kommer under våren 2009 en omfattande satsning på kompetenshöjande åtgärder att inledas. I stödet från Sveriges Kommuner och Landsting ingår politikerutbildning, chefsutbildning, processledarutbildning och utbildning av utbildare i bedömningsinstrument för upptäckt av missbruk. Vi kommer också att under året följa upp de insatser som görs.

Ansvaret för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är gemensamt för kommunerna och landstinget.

I överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och parterna i Gävleborgs län har vi i projektet åtagit oss att tydliggöra rollfördelningen mellan parterna i kommunerna och landstinget.

Missbruks- och beroendevården omfattas bland annat av socialtjänst, primärvård, beroendevård och psykiatri. För att underlätta samverkan finansierar Sveriges Kommuner och Landsting en processledartjänst på länsnivå. Sammantaget innebär detta en möjligt för kommuner och landsting till en unik och mycket kraftfull satsning i syfte att förbättra beroendevården.

Ambitionen är att hela Gävleborgs län ska arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna före 2011.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel