Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

O(s)makligt påhopp av Arbetarbladets ledarskribent

Annons

Svar på: Jenny Wennbergs ledartext, 20 januari. Vi moderater står fast vid att Sverige ska ha en mycket restriktiv narkotikapolitik, men till skillnad mot Jenny Wennbergs valda tolkning, betyder det inte att vi inte ser människan bakom missbruket. Det handlar om vår grundvärdering som skiljer sig från socialdemokraterna, som ser till kollektivet istället för individen. Att utgå ifrån att principer går för människan för moderaterna (inte plural som ytterligare påvisar (s) kollektivistiska ådra) – är ett grovt tankefel.

Läs också: Är en missbrukares liv inget värt för Moderaterna i Gävleborg?

Att ett Riksdagsbeslut i frågan per automatik leder till att Region Gävleborg självklart ska införa sprutbyte, saknar logik. Tack och lov följer regeringen det grundlagsskyddade kommunala självstyrets intentioner och inser att det är den lokala nivån, i detta fall Region Gävleborg, som själva ska fatta beslut om införandet eller ej. Vi finner det dock anmärkningsvärt att kommuner fråntas möjligheten att påverka i frågan. Även om smittskydd är Regionens ansvar så är det ofrånkomligt att kommuner påverkas i stor omfattning av förslaget.

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad ANDT strategi. En del i det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika. Forskningsrapporter och rekommendationer i all ära, men att å ena sidan arbeta för ett narkotikafritt Sverige och samtidigt underlätta och tillhandahålla verktyg för ett fortsatt droganvändande känns inte heller logiskt. Synpunkter som för övrigt delas med flera organisationer som verkar inom drogförebyggande verksamheter.

Den bakomliggande tanken är att utbytet av kanyler och sprutor även ska kombineras med bredare och mer omfattande insatser, exempelvis rådgivande och motiverande samtal tillika behandlingsinsatser. Men det är väldigt tunt vad gäller entydig forskning som påvisar att införandet av utbytesprogram i sig minskar droganvändning eller att missbruket upphör helt. En mycket viktig aspekt som även lyfts fram av anhöriga till missbrukare som det överordnade målet.

Jag är dock överens med ledarskribenten då det gäller det faktum att oavsett vilken narkotikapolitik som bedrivs, så kommer det alltid finnas enskilda som hamnar i missbruk. Men jag anser inte att vi kommer åt den problematiken genom att subventionera sprutor och kanyler. Inte heller tidigare missbrukare som uttalar sig i frågan anser att det är rätt väg att gå. Ett sprututbytesprogram stjälper mer än det hjälper, och att det stävjar smittspridning ifrågasätts. En sprutnarkoman bryr sig varken om huruvida sprutan är ren eller inte, och är heller inte motiverad att samtala med kurator i de fall de hämtar en spruta.

Att så enkelt avfärda kritik mot förslaget och mena att det endast visar på en verklighetsfrånvänd och människofientlig (!) inställning och så tydligt se det hela som antingen eller, svart eller vitt, säger mer om ledarskribenten än om den moderata narkotikapolitiken.

Patrik Stenvard (M)

Regionråd i opposition

SVAR DIREKT:

Vad som är osmakligt är politiker som Stenvard som helt ignorerar forskning och fakta och istället baserar sina ställningstaganden på allmänt tyckande och känslor. Vilket Patrik Stenvard uttryckligen skriver är grunden för Moderaternas ställningstagande till sprututbyte.

Jenny Wennberg,

ledarskribent, Arbetarbladet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel