Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Och vi då?

Annons

utredare fram sina förslag rörande förändringar av introduktionen av nyanlända till vårt land.

Fokus ligger på individen, ersättningen som utgår kommer delvis vara prestationsbaserad, den som anländer till Sverige skall även få en lots som i samförstånd med den nyanlända skall lägga upp en individuell utvecklingsplan. SFI, samhällskunskap och förberedande insatser för att kliva in på arbetsmarknaden skall genomgås. Samhällskunskapsundervisningen skall ske inom ordinarie skolväsende.

Ett av de kanske mest efterlängtade förslagen är en förändring rörande mottagandet som kommer innebära att kommuner som inte på frivillig väg tar ansvar för mottagandet kan åläggas att göra det. En typ av lagstiftning det tyvärr idag finns ett behov av eftersom solidariteten mellan kommunerna visat sig vara allt för svag. I Sverige är ansvarsfördelningen idag extremt ojämn eftersom vissa kommuner tar emot väldigt många individer, samtidigt som andra kommuner inte tar emot några nyanlända alls. Skall integration och ett värdigt mottagande bli verklighet måste solidariteten mellan kommunerna öka. Allt annat försvårar inträdet i mellanmjölksgemenskapen för den enskilde och försämrar den svenska integrationspolitiken.

framstår vid en första anblick som ett steg mot en förbättrad introduktionsverksamhet. Ökat fokus på individen, större anpassning av introduktionen utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Genom att lyfta betalningsansvaret från kommunerna och lägga över det på staten samt införa en lagstiftning som kommer bidra till en jämnare fördelning av ansvaret för mottagandet mellan landets kommuner förbättras förhoppningsvis förutsättningarna för en värdig introduktion i det svenska samhället.

Förslagen som lagts fram är alltså att klassas som positiva. Men en viktig del återstår dock.

skall bli meningsfull krävs även en motpart villig att öppna dörren in i samhället. Vilka krav kommer regeringen ställa på de som redan är bosatta här? Hur tänker man agera för att jämna ut gapet rörande anställningsgrad som idag finns mellan svenskar och utomnordiskt födda? Vad tänker man göra för att minska diskrimineringen på bostads- och arbetsmarknaden vars existens är väldokumenterad? Hur tänker regeringspartierna ytterligare motverka de strömningar i samhället som lett till att Sverigedemokraterna i det tysta vinner allt mer mark runt om i Sverige och riskerar hamna i riksdagen efter nästa val? Eller är de förslag som under gårdagen lades fram åtgärderna som skall göra svensken mindre fördomsfull?

Även om det onekligen är bekvämt att tala om vilka krav som skall ställas på nyanlända, är deras väg in i Sverige tyvärr inte bara avhängig av de egna ansträngningarna och ambitionerna. Det krävs, som bekant, fler än en om det skall bli någon dans runt den där svenska midsommarstången.

 

 

Mer läsning

Annons