Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ockelbo - en plats att växa i?

Annons

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om en eventuell nedläggning av Korttidsboendet i Ockelbo Kommun stämmer inte med verkligheten enligt undertecknade. Vi tycker det är anmärkningsvärt att tjänsteskrivelsen ser ut att vara en regelrätt konsekvensanalys men att berörda inte alls känner igen sig. Varken personal, anhöriga eller FUB. Oerhört viktigt att politiker och beslutsfattare nu får ärendet belyst ur fler perspektiv.

I tjänsteskrivelsen står det att köpa tjänsten från i Sandviken skulle innebära:

”En större trygghet för barnen”
•Till Sandviken är det 3,5 mil. 7 mil (10 för en del) tur och retur om det händer något.
•Ny personal ska introduceras. Ockelbo tappar kompetens och kännedom om barnen och deras behov.
•Nya barn och vuxna. Sandvikens Korttidsboende är ett resultat av nedskärningar för 2,5 år sedan. Två korttidsboenden blev ett och då med både barn och vuxna. När Dagcenter i Ockelbo tvingades flytta från Korttidsboendets lokaler var det för att barn och vuxna inte fick blandas... (?)
•Vi lämnar inte våra barn för att vi vill. Vi lämnar våra barn på Korttids för att vi måste. Måste för att orka vara småbarnsföräldrar resten av våra liv. Det är nog så smärtsamt att lämna barnen till personal som vi känner väl här i Ockelbo. Att istället lämna till okända 3,5 mil bort är en omöjlig tanke för oss.
•Att köpa Korttidstjänsten i Sandviken innebär en kraftigt försämrad trygghet för både barn och anhöriga i Ockelbo.

”Bättre tillgänglighet”
•I Sandviken är det idag 20 ”beslut” på 6 platser, vilket gör att de familjerna har avlastning var fjärde helg.
•Kommer Ockelbo-barnen dit innebär det att vi skulle få var 5-6 helg istället för varannan helg som vi har idag.
•Istället för helger skulle vi bli erbjudna vardagar, vilket är omöjligt rent logistikmässigt.
•Att köpa Korttidstjänsten av Sandviken innebär en kraftigt försämrad tillgänglighet för anhöriga i Ockelbo.


”En bättre kontinuitet”.
Anhöriga i Ockelbo tycker att personalkontinuiteten fungerar bra.
Både i Sandviken och Ockelbo har personalen kombinationstjänster inom andra LSS verksamheter för att komma upp i tjänstegrad, vilket alla tycker fungerar bra. Varken personal eller anhöriga känner igen sig i formuleringen om att ”det är svårt att rekrytera personal och vikarier” som det står i tjänsteskrivelsen.

Tidigare utfästelser och den ekonomiska aspekten
På anhörigmötet 10 juni 2010 fick anhöriga och personal information om att offertförfrågan har gjorts till Sandviken kommun, men att man kommit fram till att det inte skulle bli billigare. Man underströk också den samhällsekonomiska aspekten med skatten som istället skulle tillfalla Sandviken om och Ockelbo istället skulle få arbetslös personal. Lättade gick vi från det mötet och hade en bra sommar tills vi slår upp tidningen lördagen den 16 oktober och möts av svarta rubriker om sparkrav och eventuell nedläggning av korttidsboendet. Vilket tumult och panik det blev bland anhöriga och personal som inte visste något annat än det som sagts den 10 juni!

Tänk tvärtom!
Låt oss tillsammans skapa det bästa Korttidsboendet någonsin! Personalen har påvisat hur verksamheten skulle kunna utökas och kvalitetshöjas än mer då egna lokaler möjliggör ett individanpassat arbete. Korttidsboendet i Ockelbo skulle då kunna ta emot fler barn både från Ockelbo och från våra grannkommuner.

Lyft fram Korttidsboendet som en del av Vision 2020. Visa att Ockelbo Kommun verkligen står för sin vision.

Ockelbo är en plats att växa och blomstra i -även för funktionshindrade.

Anhöriga:
Agneta Carlsson
Bertil Carlsson
Marion Sörenson
Per Eriksson
Camilla Eriksson
Daniel Ericsson
Anna Ericsson
Ola Qvarnström
Carina Engström
Camilla Norberg
Lennart Norberg

Personal:
Angelica Hoffman
Sara Åberg
Ninnie Karlsson
Åsa Westling
Emma Jonsson
Maria Bertilsson
Nadine Lindgren Wall
Linda Palm
Nedim Mujkanovic

FUB Ockelbo:
Ulf Lindqvist, ordförande
Helena Ingelsson Arkesjö, kassör
Lena Dahlblom, sekreterare

Mer läsning

Annons