Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gästriklands giftigaste område ska saneras

/
  • farligt område. Hyvleri (till vänster), såghus (till höger) och plats för blånadsskyddsbehandling (på bryggan intill såghuset) vid Frankssons såg i Ockelbo.

Marksanering och muddring för 7,1 miljoner kronor eller inhägning av det giftiga området för cirka 500 000 kronor.

Nu, fem år efter upptäckterna av miljögifterna vid Frankssons såg, ska kommunstyrelsen besluta hur området ska saneras, och hur mycket saneringen får kosta.

Annons

Redan 2007 upptäcktes arsenik, koppar och krom – cancerogena ämnen – i marken kring Frankssons såg och även i grundvattnet i Spetsbäcken och Testeboån. Ämnena är rester efter impregnering av virke, som Frankssons såg sysslade med för drygt 30 år sedan.

Platsen klassas av Länsstyrelsen Gävleborg som den giftigaste i Gästrikland.

I flera år har kommunen utrett ärendet och vad man ska göra med den giftiga marken. Teknikkonsultföretaget Sweco har sedan 2009 undersökt olika alternativ och nu har företaget presenterat en utredning.

”De uppmätta arsenikhalterna i marken bedöms utgöra en allvarlig hälsorisk”, skriver Sweco i rapporten där man också sammanställt fem olika åtgärdsförslag.

För den giftiga marken finns tre alternativ – ingen åtgärd, sanering med restriktioner avseende markanvändning eller schakt och externt omhändertagande av massor samt det tredje alternativet som är inhägning. Det mellersta är det klart dyraste alternativet, men också det som förespråkas eftersom det är det enda som leder till skydd för människors hälsa samt miljön.

För sedimentet i grundvattnet ska kommunen välja mellan inga åtgärder alls eller muddring. Även för vattnet är det dyra alternativet, muddringen, enda utvägen om man vill uppnå målen om att skydda människors hälsa och miljön.

– Det här är ett stort och omfattande arbete och nu ska kommunstyrelsen till att börja med ta ställning till de olika alternativen. När vi vet vad saneringen kommer att kosta, ska vi ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket och sedan upphandla arbetet, berättar Pamela Warren, tidigare teknisk chef i kommunen.

Mer läsning

Annons