Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ockelbokritik mot vindkraft

Vindkraftsbolaget Eolus Vind AB vill bygga 23 vindkraftverk vid Vackerdalsberget nordväst om Lingbo. Nu har bygg- och miljönämnden i Ockelbo yttrat sig i ärendet och vill att bolaget ska ändra flera punkter i planen för byggandet av vindkraftsparken.

Annons

Det är Länsstyrelsen i Gävleborg som beslutar om Eolus Vind AB kommer att få bygga en vindkraftspark i Lingbo och vilka krav som kommer att ställas. Bygg- och miljönämnden har nu lämnat in ett yttrande till länsstyrelsen i frågan. De har flera synpunkter på Eolus Vind AB:s förslag.

Elva bort?

– Vi vill att elva av de 23 planerade vindkraftverken tas bort. För Ockelbo kommun har ställt ett krav på att det ska vara minst 1 500 meter från vindkraftverken till närmaste bostadshus och de här elva vindkraftverken kommer att bli närmare placerade bostadshus än så. Det här kravet ställer vi för att vi inte ska få för höga bullernivåer, säger Sune Lang (S) ordförande i bygg- och miljönämnden.

Inte för högt

Bygg- och miljöförvaltningen vill att det ställs krav på att bullernivån vid bostäder inte ska vara högre än 40 dB(A) (enheten för ljudtrycksnivå) och 35 dB(A) för fritidsbostäder. Den högsta tillåtna höjden på vindkraftverken ska vara 149,99 meter, för att det inte ska behöva användas vit blinkande hinderbelysning som kan uppfattas som störande för de som bor i området.

– I området finns Ockelbo kommuns enda naturreservat Kroksjö öga och vi vill att särskilt hänsyn ska tas till det och att bullernivån i naturreservatet inte ska få vara högre än 35 dB(A), säger Sune Lang.

Ockelbos grannkommun Bollnäs är kritisk till vindkraftsparken i Lingbo. Miljö- och byggnämnden i Bollnäs har yttrat sig till länsstyrelsen och en av synpunkterna är att eftersom det även planeras för vindkraftsparker i södra Bollnäs som gränsar till Lingbo, kommer det att bli en överetablering av vindkraftsverk i området.

– Det är många som får yttra sig i ett sådant här ärende och vi på länsstyrelsen kommer att titta på alla synpunkter som kommer in och gör sedan en samlad bedömning, säger Ulrika Nilsson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Mer läsning

Annons