Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olaglig konkurrens slår ut seriösa åkerier

Annons

Det är idag allt för vanligt att oseriösa åkerier verkar utan yrkestillstånd, bryter mot arbetstids- och viloregler samt åsidosätter trafiksäkerheten. Allt för att få ner transportpriserna. Idag kan ett åkeri göra detta med mycket små risker för upptäckt och påföljder. Lagöverträdelserna har satts i system och genom den osunda och olagliga konkurrensen slås hederliga åkerier ut runtom i Sverige.

En seriös förare som missar sin rast med två minuter kan få 3000 kr i böter. Den oseriösa föraren manipulerar istället sin färdskrivare eller struntar helt enkelt i att betala böterna. Om fordonet är utlandsregistrerat är nämligen risken för indrivning minimala.

För grövre brott som olaglig yrkesmässig trafik är riskerna att åka dit lika små. Det känns som att myndigheterna silar mygg och sväljer kameler. Deras efterlevnad av regelverken och bristen på ett samlat grepp om yrkestrafikfrågorna är under all kritik.

Åkerinäringen består av 10 000 företag som sysselsätter 60 000 personer. I Gävleborg finns 479 av dessa företag. Men näringen är mer än en viktig och stor arbetsgivare. Effektiva transporter är också en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, särskilt för ett land med Sveriges stora avstånd och geografiska läge. 60 procent av alla lastbilstransporter är under tio mil och på dessa korta sträckor finns helt enkelt inget järnvägsalternativ.

Åkerinäringen har under de senaste decennierna genomgått en snabb och positiv omvandling. Lastbilarnas koloxidutsläpp har minskat med 87 procent sedan 1990 och jämfört med 1970 har bränsleförbrukningen per transporterat ton gods minskat med 40 procent medan bullernivåerna minskat med 96 procent. Svensk åkerinäring har länge varit en ledande kraft för både miljömässig och kvalitetsmässig utveckling. Men att satsa på miljö och kvalitet som konkurrensmedel lönar sig tyvärr inte längre när den osunda och olagliga konkurrensen breder ut sig och systematiska lagöverträdelser blivit ett konkurrensvapen.

Ska åkerinäringen fortsätta utvecklas är det nödvändigt med tydliga, enkla och rättvisa regler – som följs upp. Så länge kontrollerna är lika slapphänta som idag riskerar vi att de seriösa, framtidssatsande företagen slås ut, och att vi får en situation som miljö- och arbetsmiljömässigt blir allt sämre.

Vi kräver därför hårda tag mot de som bryter mot befintlig lagstiftning, fängelsestraff borde till exempel kunna ges för grova cabotagebrott. Regeringen måste också förbättra samordningen av yrkestrafikfrågorna mellan ansvariga myndigheter. Vi vet att regeringens intentioner är rättvisa och lika villkor, därför vill vi utifrån våra erfarenheter visa hur det fungerar i verkligheten. Företagarna och Sveriges Åkeriföretag kommer som ett första steg att bjuda in representanter för infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och andra berörda ministrar till nationella rundabordssamtal. För utan rättvisa och lika villkor slås de seriösa åkerierna ut och utvecklingen av kvalitet och miljö inom näringen stannar helt.

Thomas Wanke
Regionchef Företagarna Gävleborg

Lars-Axel Gustavsson
Regionchef Gävleborgsåkarna

Mer läsning

Annons