Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om att köpa sig en identitet

Annons

Vad innebär det egentligen att vi lever i ett konsumtionssamhälle? Sociologen Zygmunt Bauman menar att vi har gått från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle med avreglerings och privatiseringsprocesser. Han menar att staten i stort sett har lämnat ifrån sig det direkta ansvaret för uppgiften om arbetet och låtit den privata företagsamheten ta över de tjänster som är så avgörande för bevarandet av arbetskraftens säljbarhet, till exempel skola, boende, äldreomsorg.

Att bevara säljbarheten har kommit att bli ett privat bekymmer för enskilda individer, till exempel måste kostnaderna för att skaffa sig färdigheter finansieras på privat och personlig väg.

Den idealiske anställde i konsumtionssamhället är en person ska vara någon som saknar tidigare bindningar, förpliktelser, eller känslomässiga band och som skyr nya; en person beredd att åta sig vilken uppgift som helst som dyker upp och beredd att omedelbart kasta och fokusera om sina böjelser och anamma nya prioriteringar och överge tidigare förvärvade: en person som är van vid en miljö där vänja sig vid i sig är ovälkommet, sist vill man ha en person som utan att klaga lämnar sin arbetsplats när hon inte längre behövs. Det låter som en Icke-människa, som en robot eller en säljbar vara.

Konsumtionssamhället utmärks av att mellanmänskliga förhållanden stöps om efter mönster från de relationer som utvecklas mellan konsumenterna och föremålen för deras konsumtion. För det första är den yttersta bestämmelsen för varje vara som bjuds ut till försäljning att den ska konsumeras av en köpare. För det andra vill köparna bara skaffa sig varor för konsumtion om de får löfte om att få sina begär tillfredsställda genom konsumtionen.

För det tredje kommer priset som den potentielle konsumenten är beredd att betala att bero på hur trovärdigt detta löfte är och hur intensiva dessa begär är. De potentiella konsumenternas möten med de potentiella föremålen för deras konsumtion blir de viktigaste byggstenarna i den speciella väv av mellanmänskliga förhållanden som kallas för konsumtionssamhället.

I beskrivningen av konsumtionen, bevaras en uppdelning mellan de ting som ska väljas och de människor som ska välja dem; men i själva verket är konsumtionssamhället just vad det är eftersom det inte alls är av det slaget; det som skiljer det från andra typer av samhällen är just upplösningen av dessa skiljelinjer.

Bauman menar att ingen kan bli subjekt utan att först förvandlas till vara, och ingen kan säkert bevara sin subjektkaraktär utan att ständigt återuppväcka och återuppliva de förmågor som förväntas och krävs av en säljbar vara. ”Subjektiviteten” hos subjektet och det mesta av vad denna subjektivitet sätter subjektet i stånd att utföra, fokuserar på en evig strävan att själv bli, och förbli, en säljbar vara. Det mest framträdande draget hos konsumtionssamhället – hur omsorgsfullt det än döljs eller mörkläggs- är att konsumenterna förvandlas till varor.

Konsumentens uppgift är att höja sig ur den en grå och matt osynlighet, skilja sig från den massa av obestämda föremål och därmed fånga andra konsumenters blickar. Bauman menar att målet är att bli berömd, att bli åtrådd av många. Att bli sedd, uppmärksammad, omtalad och därför förmodligen åtrådd av många.

I informationsåldern är osynlighet lika med död. Bakom drömmen om berömmelse finns en dröm om att inte längre lösas upp och förbli upplöst i den grå anonyma och intetsägande massan av varor, en dröm om att förvandlas till en uppseendeväckande, uppmärksammad och eftertraktad vara, en vara som skiljer sig från övriga varor, en vara som är omöjlig att bortse ifrån, att håna eller avfärda. Att förvandlas till en åtråvärd vara är drömmen i konsumtionssamhället. Men i själva verket förlorar vi allt mer av vår individualitet, tid och lycka i och med överkonsumtionen.

Annons