Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ompröva beslutet om preventivmedel

Annons

För ett år sedan sänkte Landstinget åldersgränsen för subventionerade preventivmedel till 20 år. Eftersom målet är att minska antalet aborter och oönskade graviditeter var detta en helt fel väg att gå. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och krävde att övre gränsen skulle behållas. 

Vi Kristdemokrater anser att landstinget måste ompröva sitt beslut om sänkt åldergräns för subventionerade preventivmedel. Med tanke på att det även har tillkommit nya och effektivare metoder är det ineffektivt och dumt att endast peka ut P-piller och P-stav som landstingssubventionerade preventivmedel. För att öka effekten av abortförebyggande insatser är det viktigt att utbudet breddas och att det omfattar alla preventivmedel som förskrivs och att övre åldersgräns höjs ytterligare.

Enligt vår uppfattning ska insatserna för att minska antalet tonårsaborter inte riktas enbart till flickor - tonårspojkarna är ju också involverade. Därmed är det viktigt att ungdomsmottagningarnas information riktas till såväl pojkar som flickor och att insatserna anpassas till båda könen.

I juni 2007 beslutade alliansregeringen att Socialdepartementet skulle tillsätta en arbetsgrupp med dr. Anders Milton i spetsen. Gruppens uppgift var att ge förslag på hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter bland vuxna, unga vuxna och ungdomar kan utvecklas.

Arbetsgruppen föreslår att alla hormonella preventivmedel subventioneras för kvinnor upp till 25 år med en maximal egenavgift på 200 kronor per år. Om alla hormonella preventivmedel subventionerades skulle det innebära att även lite nyare preventivmedel som hormonstav och p-ring skulle kunna bli ett alternativ för unga kvinnor med svag ekonomi.

Det är viktigt att kvalitén på preventivmedelsrådgivningen är hög för att kvinnor och/eller deras partners ska hitta ett preventivmedel de är nöjda med. Därför bör hälso- och sjukvårdspersonal få återkommande fortbildning i samtalsmetodik och preventivmetoder. Detta ger dem bättre förutsättningar i deras förebyggande arbete.
Kristdemokraternas landstingsgrupp kommer att arbetar för att landstinget omprövar sitt beslut om åldersgräns för subventionerade preventivmedel. Vi föreslår att alla hormonella preventivmedel subventioneras för kvinnor upp till 25 år.

För Kristdemokraterna i landstinget:
Ingemar Kalén, Hofors oppositionsråd Kd
Bertil Eriksson, Edsbyn
Elisabeth Bjurbo, Gävle
Margareta Sidenvall, Hudiksvall
Kent Sjöberg, Norrbo
Anders Bergsten, Rengsjö
Lili André, Gävle
Marianne Nygren, Gävle

Mer läsning

Annons