Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

  Allians Gävle står alltid redo för att ta ansvar för Gävles bästa

Annons

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Utgångspunkten när vi formar samhället är en tro på varje människa och på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället. Människor ska ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Vi vill skapa en valfrihetsmodell för Gävle kommun som sätter individen i centrum. Nya människor och företag ska välkomnas.

 Gävle kommun växer. Detta är i grunden oerhört positivt, eftersom det bottnar i framtidstro och optimism och skapar nya värden. Alliansen bejakar denna utveckling, men ser självklart också de stora utmaningar som det medför.

 Den rådande flyktingsituationen och det nya utanförskapet ska lösas med arbetslinjen och med ökat bostadsbyggande. Alla medborgare ska känna delaktighet och få utvecklas efter egen förmåga.

 Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Gävle kommun. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både individer och samhälle. Fler invånare ger också förutsättningar för en bättre välfärd, och det är bra att vi blir fler skattebetalare i Gävle som delar på gemensamma kostnader. Miljö och natur ska också värnas när Gävle växer.

 En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Vi vill stärka civilsamhället och enskildas engagemang. Kommunen ska inte ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Tvärtom, vi är övertygade om att samhället blir bättre när enskilda människor, näringsliv, samfund och föreningar också finns med i detta arbete.

 Allians Gävle står för ett tolerant och öppet samhälle, där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Ett generöst och välkomnande flyktingmottagande är självklart för oss. Bostad, utbildning och arbete är nyckelfaktorer för en god integration. Gävle ska också vara en jämställd kommun där kvinnor och män har samma möjligheter. Vi måste arbeta mer fokuserat på att skapa tryggare miljöer och motarbeta våld i alla sammanhang. Vi ska också vara en attraktiv arbetsgivare.

 Vi tror på att saker kan förbättras, att attityder och företagsklimat kan förändras, och att vi kan använda våra gemensamma resurser på ett mer effektivt och optimalt sätt. Vi kan och vågar tänka nytt.

 Gävle kommun gör många saker på ett bra sätt, men det finns utmaningar. Men en sak är säker Allians Gävle står alltid redo för att ta ansvar för Gävles bästa.

Allians Gävles kommunalråd i opposition

Inger KällgrenSawela (M)

Helene Åkerlind (L)

Ann-Helen Persson (C)

Lili André (KD)

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons