Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen gör skillnad i Gävle

Samhällsbyggnadsnämnden är den kommunala myndighet som har ansvaret för bland annat ärenden om bygglov.

Annons

Beslut som är viktiga för många Gävlebor och som är av stor betydelse för företagsklimatet i Gävle.

Nämnden har därför, på förslag från Alliansen, lyft upp ansvaret för de avgörande besluten från tjänstemännen till de förtroendevalda politikerna. Nämnden har ställt villkor för tjänstemännens beslutanderätt. Tjänstemännen har rätt att bifalla men inte att avslå en ansökan. Makten har därmed förskjutits från förvaltningen till nämnden som får ta ansvar för viktiga beslut. Samtidigt blir det också tydligt för medborgarna vilken politik som råder. Politikerna, inte tjänstemännen, får sedan stå till svars för besluten vid valen vart fjärde år.

Förvaltningens tjänstemän får alltså inte längre besluta om avslag i bygglovsfrågor. Om en tjänsteman avser att föreslå avslag på en ansökan om bygglov så ska det ärendet i stället avgöras av nämnden. Tjänstemännen har dock fortfarande kvar möjligheten att bifalla en ansökan om bygglov.

Myndigheten kan använda sig av vite (en sorts böter) för att sätta extra press på den som ska följa ett föreläggande, till exempel om en fastighetsägare inte sköter sin fastighet så att den kan bli farlig för grannars lekande barn. Samtliga sådana beslut ska hädanefter tas av nämnden. Från och med nu är det också enbart nämnden som får ansöka hos en domstol om att få ett vite utdömt (det vill säga att böterna ska betalas).

Ett beslut som är fattat av en tjänsteman på delegation, ett så kallat delegeringsbeslut, kan ändras av en överinstans (länsstyrelsen eller en domstol). Fortsättningsvis är det enbart nämnden som får besluta om överinstansens beslut ska överklagas.

Roland Nilsson (M)

Kjell Helling (FP)

Anna Wretblad (C)

Rosmari Holmgren (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons