Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äppelträdet i Gävle kan bli världens största – någonsin!

Annons

Äppelträdet vid Sofiaparken/Gustavsplan i Gävle är Sveriges största äppelträd. Och det har, förutsatt att det får leva vidare, potential att bli världens största äppelträd - någonsin!

 

Äppelträdet i Sofiaparken/Gustavsplan i Gävle är med avseende på krondiametern Sveriges största äppelträd och är sannolikt även Europas största äppelträd av arten Malus domestica, (det odlade äpplet). 

Det är snart ett och ett halvt år sedan Gävle kommun erhöll min första skrivelse i vilken jag påtalade det stora äppelträdets existens och värde. 

Att trädet var mycket stort insåg jag redan då men föga anade jag då vad jag vet nu.

Sedan dess har jag nämligen sökt efter andra stora äppelträd bland annat i svensk och utländsk litteratur och på internet men även via efterlysningar bland pomologer i Sverige, Europa samt övriga delar av världen.  

Detta har dock hittills inte resulterat i att något annat större äppelträd av arten Malus domestica påträffats, och faktiskt inte något annat större träd av någon vildäppelart heller.

Äppelträdet i Gävle är inte bara stort utan dessutom även unikt såtillvida att kronan genom hela trädets livslängd förefaller vara helt obeskuren. Trädet är i det närmaste opåverkat av människohand sånär som på att några lågt sittande grenar är borttagna vilket dock inte påverkar helhetsintrycket.

Trädet för tankarna till den plats som anses vara alla våra odlade äpplens ursprung, nämligen vildäppelskogarna vid Tien Shan, (De himmelska bergen), en gren av Himalaya i Kazakhstan.

Just det faktum att äppelträdet fått stå i det närmaste orört under hela sin livstid i kombination med dess enorma livskraft och kraftiga årliga tillväxt är det som har resulterat i att vi idag vid Sofiaparken/Gustavsplan, ett litet grönområde i Gävle, har detta gigantiska äppelträd.   

Jag är övertygad om att äppelträdet i Gävle, om det får fortsätta att leva utan att vare sig dess krona eller rotsystem skadas, har potential att fortsätta att växa och bli det största äppelträdet i hela världen – NÅGONSIN. Detta oberoende av om det skulle dyka upp något större träd någonstans på jorden. Något annat äppelträd i denna storleksklass som är lika friskt och har samma livskraft och kraftiga årliga tillväxt lär näppeligen finnas någon annanstans. 

Historiskt har det vad jag för närvarande känner till funnits tre riktigt stora äppelträd: 

'The Old Tree' at Fort Defiance Ohio USA, vars krona var 50 fot (15,25 meter), d v s något mindre än Gävleträdets.

’The Frazer Apple Tree’ (Walla Walla Vally, nära Spokane i Washington State, USA) vars krona mätte 57 fot (17,38 meter).

'The Handy Apple Tree' (nära Stuart i Virginia, USA), vars krondiameter var hela 71 fot (21,66 meter).  

Alla dessa träd är dock sedan länge döda och borta.

Äppelträdet i Gävle har en krondiameter på 16,80 x 14,30 meter, (uppmätt vid den senaste mätningen 2015-07-02). Kronan är något asymmetrisk eller oval (sett från ovan) och är därför kryssmätt. De båda måtten representerar alltså trädets största respektive minsta krondiameter.

Om bara något år bör äppelträdet i Gävle passera 'The Frazer Apple Tree' och då följaktligen bli det näst största äppelträdet genom tiderna, då är det bara 'The Handy Apple Tree' som någonsin har varit större, men även dess gigantiska krondiameter, 71 fot (21,66 meter) borde vara fullt möjlig för äppelträdet i Gävle att passera.      

    

Sveriges största Äppelträd vid Sofiaparken/Gustavsplan i Gävle är mycket friskt, har god tillväxt och har, om det får leva vidare, potential att bli världens största äppelträd - genom tiderna!             

Gävle kommun med dåvarande Byggnads- och miljönämndens ordförande Jörgen Edsvik i spetsen beviljade 2014-05-28 bygglov för ett radhus om sju bostäder med tillhörande garage förråd och soprum på platsen, vilket om det vinner laga kraft och fullföljs innebär att trädet skövlas. Beslutet fattades trots att en stor del av landets ledande experter inklusive den av Gävle kommun egenhändigt inhyrda experten tydligt påtalat trädets värde och tagit ställning för att trädet skall bevaras.

Bygglovet och hotet om skövling ligger fortfarande kvar trots att Jörgen Edsvik på egenutlyst presskonferens ca två veckor senare på plats vid trädet tydligt uttalade sig att kommunen ändrat inställning och att kommunens ambition då var att trädet skulle bevaras.

Det paradoxala i frågan är att just den nämnd, (Byggnads- och miljönämnden numera Samhällsbyggnadsnämnden), som bland annat har i uppdrag att skydda natur- och kulturvärden i samhället är just de som i detta fall agerar skarprättare och har delgivit trädet sin dödsdom. Det är bland annat tack vare aktionsgruppen ”Rädda Äppelträdet” och ett brett stöd från allmänheten som trädet överhuvudtaget fortfarande finns kvar.     

Sofiaparken/Gustavsplan med äppelträdet ligger strategiskt placerad i direkt anslutning till Vallbacksgårdens förskola, Montessoriskolan och Vallbacksskolan. Totalt ca 700 elever. Sofiaparken erbjuder eleverna ypperliga möjligheter till utomhusaktiviteter samt rekreation och skulle med lite komplettering kunna bidra till ökade kunskaper om våra gamla fruktsorter och insikter om ekologisk och lokalproducerad mat. Jag kan inte tänka mig en bättre placering för kunskapens frukt!

Sylve Rolandsson

Sveriges Pomologiska Sällskap.

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons